Lehtësirat e Twitter Lite

Prezantohet shërbimi i ri i Twitter

Twitter Lite është shërbimi më i ri nga Twitter.  Lite përdor më pak të dhënat tuaja, nuk ju ngarkon memorien e celularit dhe mbi të gjitha mund të jetësohet në rrjete të dobëta interneti.

Drejtuesit e Twitter thonë së më këtë shërbim të ri, ndjekësit nuk duhet të shqetësohen shumë për konsumin e internetit, ashtu si edhe për hapësirën totale të memories. Twitter Lite zë me pak se 1MB në memorien e celularit tuaj. Shërbimi i ri nuk ka asnjë ndryshim në “cicërimat”, postimet e zakonshme të Twitter.