Udhëzimi, gati biletat elektronike për urbanët

Zbardhet udhëzimi për transportin publik të udhëtarëve, sipas të cilit së shpejti do të aplikohen pagesa elektronike. Udhëzimi i fundit i Këshillit të Ministrave, i botuar në Fletoren Zyrtare përcakton llojet e kartave e biletave elektronike, si edhe biletat në format letër me çmim të printuar.

Biletimi i ri do të jetë funksional si në transportin urban, ashtu edhe në atë rrethqytetës, ndërqytetës dhe ndërkombëtar. Blerja e një bilete në formatin elektronik do të bëhet e mundur falë kartave Smart/financiare bankare, e cila është një kartë plastike që përdor një sërë teknologjish për t’u lidhur me lexuesin përkatës, ose e cila mund të funksionojë pa kontakt me këto pajisje certifikuese e kontrolluese.

Këto karta do të ndahen në dy kategori: të personalizuara me të dhënat e mbajtësit dhe jo të personalizuara (pa fotografi, emër apo të dhënë tjetër personale). Disa kategori qytetarësh do të përfitojnë shërbim falas brenda qytetit.

Bileta me çmim të reduktuar ose falas:

Invalidët e punës

Të verbërit

Jetimët

Invalidët paraplegjik dhe tetraplegjik

Studentët

Çdo subjekt ose kategori që mund të përfitojë në vijim, mbështetur në legjislacionin në fuqi