Këto thënie mbi paranë do ju ndryshojnë mendim për të…

  1. “Paraja nuk të blen miq, por mund të të sjellë një klasë më të lartë armiqsh”

Spike Milligan

2. “Paraja nuk e ka bërë asnjëherë njeriun të lumtur, as nuk do ta bëjë, nuk ka asgjë në natyrën e saj që të prodhojë lumturi. Sa më shumë para të ketë njeriu, aq më shumë dëshiron të ketë”

Benjamin Franklin

3. “Një njeri i mençur duhet t’i ketë paratë në mendje, por jo në zemër”

Jonathan Sëift

4. “Paraja zakonisht tërhiqet, nuk ndiqet pas”

Jim Rohn

5. “Nuk është i pasur ai që ka shumë, por ai që jep shumë”

Erich Fromm

6. “Kurrë mos rri duke lypur, atë që ke mundësinë ta fitosh”

Miguel de Servantes

7. “Nuk ka para poezia, por në fakt, as paraja nuk ka poezi”

Robert Graves

8. “Do të doja të jetoja si një njeri i varfër, por me shumë para”

Pablo PIcasso

9. “Kur vjen puna tek paraja, të gjithë i përkasin të njëjtës fe”

Voltaire

10. “Paraja është pushtet, liri, është një jastëk, është rrënja e të gjitha të ligave, dhe shuma e të gjithë bekimeve”

Carl Sandburg

11. “Nuk kanë rëndësi paratë: t’i kesh, të mos i kesh. Apo të kesh rroba, a të mos kesh. Në fund, do të mbetesh vetëm me veten tënde”

Billy Idol

12. “Paraja është feja e njeriut të zgjuar”

Euripidi

13. “Paraja nuk blen lumturinë, por është e sigurtë që do të të japë një klasë më të lartë kujtimesh”

14. “Kur kisha para, të gjithë më thërrisnin vëlla”

Proverbë polake

15. “Paratë dhe gratë janë dy gjërat që kërkojmë më shumë, dhe për të cilat dijmë më pak”

ëill Rogers

16. “I kam bërë paratë e mia sipas modës së vjetër. U bëra shumë i mirë me një të afërmin tim të plakur, pak kohë para se të vdiste”

Malcolm Forbes

17. “Kapitali në vetvete nuk është i keq; është përdorimi i gabuar i tij, që është i keq. Kapitali, në një mënyrë apo një tjetër, do të nevojitet gjithmonë”

Gandhi

18. “Kush humbet para, humbet shumë; kush humbet një mik, humbet shumë më tepër; kush humbet besimin, i humbet të gjitha”

Eleanor Roosevelt

19. “Bëje paranë Zotin tënd, dhe ajo do të sillet me ty sikur të jetë Djalli yt”

Henry Fielding

20. “Investimi në dije paguan interesin më të lartë”

Benjamin Franklin / Përgatiti: bota.al