Shkalla Kardashev: Ja si do të jetë dita kur njerëzimi të arrijë shfrytëzimin e energjisë… së gjithçkaje!

Matja e Fundit

Për të matur nivelin e përparimit të një qytetërimi, shkalla e Kardashev përqëndrohet në sasinë e energjisë që një qytetërim është në gjendje të shfrytëzojë. Natyrisht, sasia e fuqisë në dispozicion të një qytetërimi është e lidhur me atë se sa i përhapur është qytetërimi (ju nuk mund ta shfrytëzoni dot fuqinë e një ylli nëse jeni të mbyllur në planetin tuaj të brendshëm dhe sigurisht nuk mund të shfrytëzoni fuqinë e një galaktike nëse nuk mund të dilni nga sistemi juaj diellor).

Shkurtimisht, sipas shkallës së Kardashevit, udhëtarë ndëryjorë = civilizim i përparuar.

Në raste të mëparshme ju mund të keni lexuar llojet e ndryshme të civilizimit: Kulturat Subglobale, Kulturat Galaktike, Kulturat Multiversale etj. Ne kemi diskutuar tashmë një Kulturë Subglobale, një Kulturë Planetare, një Kulturë Yjore, një Kulturë Galaktike dhe një Kulturë Intergalaktike .

Sot do të prekim fundin e shkallës. Ne duam të flasim për atë që do të ndodhte sikur të jetonim në një qytetërim të Tipit V – një kulturë që mund të shfrytëzojë energjitë e… gjithçkaje.

Shumë përtej Kardashevit

Në këtë pikë, ne jemi shumë përtej asaj çka Kardashev mund të parashikonte ndonjëherë. Ai madje as që shtoi një qytetërim të tipit IV në shkallën e tij sepse mendonte se ishte shumë i avancuar – se asnjë shoqëri kurrë nuk mund të shpresonte të arrinte këtë nivel progresi. Prandaj, ai natyrisht nuk pranoi një qytetërim të tipit V. Kardashev mendoi se, me siguri, Lloji III do të ishte shkalla e maksimale e aftësisë së çdo lloji.

Megjithatë, disa teoricienë nuk pajtohen. Inxhinier i hapësirës ajrore Robert Zubrin insiston në atë që mund të ekzistonte përtej shkallës fillestare të Kardashev. Zubrin propozoi metrika (sisteme matjeje) të ndryshme nga përdorimi i pastër i energjisë që mund të ndihmonte speciet të kapërcenin përtej asaj që një civilizimi i llojit III do të ishte i aftë. Një klasifikim që ai sugjeroi është ‘mjeshtërimi’ i një planeti, sisteme, galaktikë, grup galaktik, etj. Në mënyrë të ngjashme, Carl Sagan sugjeroi që të shtohet një dimension tjetër përveç përdorimit të pastër të energjisë: Informacionin në dispozicion të qytetërimit. Dhe në librin e tij “Botët paralele”, Michio Kaku diskutoi një civilizim të tipit IV që mund të shfrytëzonte burimet e energjisë “ekstragalaktike”, siç është energjia e errët. Por ne mund të shkojmë edhe përtej kësaj.

Pra, le të vizitojmë ekstremin e shkallës.

Qenie si Zota

Imagjinoni qytetërimin më të përparuar që ka ekzistuar ndonjëherë. Pastaj shkoni lejojeni fantazinë edhe më tej (shumë më tej). Ky do të ishte një qytetërim i Tipit V – një Kulturë Multiverse.

Një shoqëri e tillë do të kishte një kuptim të avancuar të fizikës. Në fakt, do të ishte aq e përparuar saqë qytetarët do të kuptonin fjalë për fjalë gjithçka rreth fizikës së universit. Kjo do t’u lejonte atyre të manipulonin materialin në mënyra të paimagjinueshme – madje mund të jenë në gjendje të krijojnë materie nga pëlhura e kozmosit. Ata gjithashtu do të kishin një kuptim kaq të ndërlikuar të gjenetikës saqë do të ishin në gjendje të krijonin jetën nga materia jo e gjallë.

Nëse kjo nuk është e mjaftueshme, sipas Kakut, kjo kulturë do të ketë mbivendosur universin e tyre të origjinës. Po, universin e tyre. Këto qenie hipotetike do të ishte në gjendje të manipulojnë në shkallë të universit (duke kërcyer midis multiverseve që përmbajnë forma të ndryshme të materies, fizikës dhe kohës hapësinore). Imagjinoni të jeni në gjendje të hyni në një univers ku ka dy dimensione kohore ose pa kohë, ku hapësira ka 6 dimensione ose ndoshta vetëm një, ku drita (ose ndoshta edhe vetë hapësira) nuk ekziston.

Kjo do të ishte e mundur për qytetërimet e tipit V. Shkurtimisht, ata do të ishin qenie me fuqi dhe aftësi të paimagjinueshme. Në thelb, qeniet do të ishin të ngjashme me perënditë.

Shkalla e Kardashev: Si do të jetë dita kur ne të arrijmë të shfrytëzojmë energjinë … e gjithçkaje.

Një rrugë e gjatë për të udhëtuar…

Njerëzit kanë një rrugë shumë, shumë, shumë të gjatë deri tek arritja ndonjëherë e diçkaje të tillë. Sagan vuri në dukje se ne nuk ishim ende një qytetërim i tipit I. Fizikani Freeman Dyson i Institutit për Studime të Avancuara vlerëson se brenda 200 vjetësh duhet të arrijmë statusin e Tipit I. Në fakt, rritja me një normë modeste prej 1% në vit, Kardashev vlerësoi se do të duhen 3,200 vjet për të arritur statusin e Tipit II dhe 5,800 vjet për të arritur statusin e Tipit III “.

Por nuk duhet të thuhet se Lloji V nuk mund të arrihet kurrë, përderisa kujdesemi për Tokën dhe njëri-tjetrin (lufta bërthamore do të na kthente shumë mbrapa). Për të tejkaluar statusin tonë të Tipit 0, hapi i parë është ruajtja e shtëpisë sonë të vogël dhe vazhdimi i mbështetjes së përparimeve shkencore dhe zbulimeve.

Ndoshta një ditë, njerëzit do të jenë udhëtarë multiversesh.