“Sëmundja më e madhe nuk është Tuberkulozi, por të qenët i padëshiruar!”

“Sëmundja më e madhe në perëndim nuk është Tuberkulozi ose Lebroza; sëmundja më e madhe është të qenurit i padashur, i padëshiruar dhe pa kujdes. Sëmundjet fizike ne mund t’i shërojmë me ilaçe, por i vetmi ilaç për vetminë, dëshpërimin dhe pesimizmin është dashuria.

Ekzistojnë shumë njerëz në botë që janë duke vdekur për një copë bukë, por ekzistojnë edhe më shumë që janë duke vdekur për pak dashuri.

Varfëria në perëndim është një lloj tjetër i varfërisë – jo vetëm që është varfëri e vetmisë, por është edhe varfëri shpirtërore. Ekziston uria për dashuri ashtu siç ekziston uria për perëndi.”

– Nënë Tereza“A Simple Path: Mother Teresa”