Ja se si gratë e moshuara do shpëtojnë ekonominë amerikane

USA, New Jersey, Jersey City, Portrait of woman relaxing on sofa

Gjatë dekadës së ardhshme tregu i shtrënguar i punës së Amerikës do të vazhdojë të jetë në titujt kryesorë të gazetave. Arsyeja themelore e kësaj situate vjen nga tejkalimi i numrit të pensionistëve kundrejt punëtorëve të rinj që hyjnë në fuqinë punëtore.

Për të ndihmuar tregun e punës të afrojë ofertën me kërkesën, mbajtja e fuqisë punëtore aktuale të angazhuar në punë do të ndikonte për mirë. Mbajtja e të gjitha grupmoshave është e rëndësishme. Por bizneset e SHBA-së duhet të përqendrohen veçanërisht në mbajtjen e grave të moshuara. Tani dhe akoma më shumë në të ardhmen, rritja e pjesëmarrjes së tyre do të krijonte mundësi të konsiderueshme ekonomike. Për të kuptuar këtë mundësi, më shumë kompani duhet të marrin në konsideratë marrëveshjen fleksibël të punës si një element kryesor të strategjisë së rekrutimit dhe angazhimit të punonjësve.

Nga të gjitha grupet e popullsisë që marrin pjesë në fuqinë punëtore të Amerikës, gratë mbi 55 vjeçe zënë pjesën më të madhe. Vetëm ky grup do të përbëjë më shumë se një të tretën – gati 3.6 milion – të gjithë punëtorëve që hyjnë në forcën e punës gjatë dekadës së ardhshme (2016-2026).

Por sigurimi i pjesëmarrjes së konsiderueshme nga gratë e moshuara varet nga punëdhënësit që ofrojnë kushte punësimi që ndihmojnë rrethanat e tyre. Për shembull, për disa gra të moshuara, maksimizimi i të ardhurave nuk është qëllimi kryesor i punës në vitet e tyre të mëvonshme. Shumë prej tyre kanë nivel të lartë arsimimi. Dhe me përgjegjësitë e kujdesit për fëmijët të pakësuara tani që ata janë rritur, ato janë të gatshme të fillojnë ose të vazhdojnë të mbajnë një punë – por jo një punë të çfarëdoshme. Për to, një marrëveshje pune që ofron fleksibilitet me një mjedis të angazhueshëm mund të përfaqësojë një alternativë më atraktive sesa pensionimi i plotë.

Gratë mbi 55 vjeçe përbëjnë numrin më të lartë     

Për të qenë të sigurt, jo të gjitha gratë e moshuara kanë mundësinë e punësimit me zgjedhje. Ndërkohë që puna fleksibile nuk mund të zgjidhë sfidat e tyre, ajo mund t’u sigurojë atyre mundësi më të mira për të balancuar detyrimet dhe dëshirat e jetës ndaj domosdoshmërisë financiare. Ndërsa gratë mesatarisht shkojnë drejt pensionit me rreth 40.000 dollarë kursime, meshkujt kryesojnë me 60.000 dollarë. Për më tepër, shumë gra të moshuara përballen me përgjegjësinë e dyfishtë të kujdesjes ndaj prindërve të tyre edhe më të moshuar dhe fëmijëve të tyre. Ofruesit e kujdesit ndaj të moshuarve janë më së shumti gra të moshës 55 deri në 64 vjeç, dhe gati gjysma e të gjithë kujdestarëve të të moshuarve gjithashtu kanë fëmijë nën 18 vjeç në shtëpi.

Çfarë duhet të bëjnë punëdhënësit

Duke parë të ardhmen, disa faktorë të tjerë mbështesin nevojën që punëdhënësit të bëjnë gjithçka që munden për të tërhequr dhe mbajtur gratë e moshuara. Në sektorët që ndikojnë individët nëpër gjenerata – duke filluar me kujdesin e fëmijëve dhe edukimin, kujdesin shëndetësor dhe jetesën e ndihmuar – punëdhënësit do të përfitonin nga pjesëmarrja e tyre në rritje.

“Krijimi i një vendi pune fleksibël sidoqoftë të angazhuar për punëtorët e moshuar nuk do të vijë me një çmim të lartë”

Le t’i hedhim një sy këtyre dy sektorëve: kujdesi shëndetësor dhe azilet e pleqve. Këto vende pune kanë peshë të konsiderueshme në punësim, të cilat do të prodhojnë nëntë nga dhjetë vende të reja pune në ekonominë amerikane gjatë dekadës së ardhshme. Në të njëjtën kohë, punëtorët më të vjetër përbëjnë një pjesë në rritje të fuqisë punëtore, të moshuarit në përgjithësi do të kenë nevojë për shërbime shëndetësore më shumë se çdo lloj tjetër shërbimi. Gratë tashmë mbajnë shumicën dërrmuese të vendeve të punës në këto profesione të papërfillshme shëndetësore. Për shembull, ato përbëjnë përafërsisht 90% të infermierëve të regjistruar, dhe terapistëve profesionistë, dhe rreth 70% të asistentëve mjekësorë. Roli i tyre i madh nënvizon nevojën që punëdhënësit të ofrojnë aranzhime që do të vazhdojnë të tërheqin dhe mbajnë punëtorë me përvojë në kujdesin shëndetësor – një grup pune që gratë gjithnjë e më shumë do të përbëjnë.

Për më tepër që për burrat duket e pamundur të japin një kontribut të konsiderueshëm në mbylljen e hendekut të ofertës së punës. Gjatë katër dekadave të fundit, pjesëmarrja e përgjithshme e fuqisë punëtore meshkuj ka rënë në mënyrë të konsiderueshme, pjesërisht për shkak të zhvendosjes së ekonomisë drejt prodhimit të më shumë shërbimeve dhe më pak mallrave. Shumë nga punët prodhuese të rënda të meshkujve kanë qenë në rënie në numra relativë për dekada dhe do të vazhdojnë të jenë më të ndjeshme ndaj automatizimit.

Dhe së fundmi, ekziston ndikimi i emigracionit – ose mungesa e tij. Kompanitë mund të ndërmarrin rrezikun e punësimit të punëtorëve të huaj për të plotësuar mungesat. Por politika aktuale e imigracionit (madje edhe pjesa “e bazuar në punësim”) nuk është projektuar për t’iu përgjigjur nevojave në zhvillim të ekonomisë. Për më tepër, reforma e emigracionit mbetet në një ndalesë dhe duket se ka gjasa të qëndrojë në këtë mënyrë për të ardhmen e afërt.

Të gjitha shenjat dhe shpresat u drejtohen grave. Dhe ndërsa gratë e moshuara përfitojnë në mënyrë të veçantë nga oraret fleksibile të punës, kështu të gjithë punëtorët do të duan një ekuilibër të shëndetshëm mes punës e jetës për familjet e tyre. Ndërsa natyra e punës evoluon, ekonomia do të përshtatet më mirë me plakjen e popullsisë së saj.

Burimi: World Economic Forum