Sipërmarrësit e moshës së mesme janë më të suksesshëm se të rinjtë. Ja pse!

Bill Gates, Steve Jobs dhe Mark Zuckerberg janë tri nga modelet më të mira të sipërmarrësit. Ata janë të gjithë të famshëm për krijimin e kompanive të tyre në fillimet e të njëzetave dhe në shumë mënyra vendosin standardin për si duket një sipërmarrës i suksesshëm.

E megjithatë, ka arsye për të besuar se do të ishte më mirë të investonim në sipërmarrës më të moshuar. Ata në fakt janë shumë më të suksesshëm se të rinjtë, sipas hulumtimeve të reja, të cilat analizuan moshën e të gjithë themeluesve të biznesit në SHBA gjatë viteve të fundit dhe se sa mirë ia kanë dalë.

Sipërmarrësit e rinj mund të kenë disa avantazhe. Ata shpesh janë përdoruesit vendas të teknologjisë më moderne, janë më fleksibël dhe nuk kanë angazhime familjare (dhe prandaj janë të prirur për të marrë më shumë rreziqe). Por një publikim i kohëve të fundit në Zyrën Kombëtare të Kërkimeve Ekonomike tregon se sipërmarrësit e moshës së mesme janë shumë më të suksesshëm se të rinjtë.

Studimi tregon se sipërmarrësit që janë nën moshën 25 vjeç kanë tendencë të drejtojnë më keq. Probabiliteti i suksesit rritet sapo njerëzit arrijnë 25, atëherë performanca duket e qëndrueshme tek njerëzit e moshës ndërmjet 25 dhe 35 vjeç. Probabiliteti i suksesit pastaj fillon të kërcejë pas moshës 35 vjeç, duke u hedhur përsëri në moshën 46 vjeç dhe duke mbetur në vend në moshën 60 vjeç.

Suksesi si një sipërmarrës varet nga paketa e zotësive, e cila përfshin arsimin, përvojën, njohuritë dhe aftësitë. Ekonomistët e quajnë këtë kapital njerëzor. Është thelbësore për të eksploruar mundësitë e fshehura dhe për të shfrytëzuar ato ekzistuese.

Ndërsa të rinjtë mund të kenë një avantazh kreativ dhe teknologjik, mungesa e përvojës së industrisë, si dhe siguria financiare, do të ndikojë gjithashtu në suksesin e tyre të biznesit. Ne fitojmë njohuri dhe aftësi përmes edukimit dhe përvojës së punës. Dhe, ndoshta jo çuditërisht, hulumtimi zbuloi se sipërmarrësit me përvojë më të gjatë në industri – veçanërisht me specifikë për industrinë – kanë norma më të larta suksesi se ata që kanë përvojë më të shkurtër.

Kjo ka implikime serioze për mënyrën se si mësojmë biznesin në arsimin e lartë. Ideja e sipërmarrësit të ri ka nxitur një numër të madh kursesh në shkollat ​​e biznesit, të cilat janë një zgjedhje shumë popullore për të rinjtë.

Vetëm në Mbretërinë e Bashkuar ekzistojnë 64 diploma Bachelor për sipërmarrjen dhe 106 me gradë Master. Universitetet investojnë në mbështetjen e sipërmarrjes te studentët, si hapësirat bashkëpunuese dhe qendrat e sipërmarrjes, si dhe ndihmojnë studentët të fitojnë viza për studime të larta në sipërmarrje.

Por, dëshmitë e qarta që njerëzit më të vjetër dhe më me përvojë përbëjnë sipërmarrësit më të mirë sugjerojnë që të diplomuarit në biznes, pa përvojën e duhur të punës, nuk duhet të inkurajohen për të filluar biznesin e tyre menjëherë. Shumë shkolla të sipërmarrjes u premtojnë studentëv që ata do të jenë të gatshëm për të nisur sipërmarrjet e tyre sapo të diplomohen. Si rezultat, universitetet theksojnë më shumë se ç’duhet se nisja e një biznesi i punës menjëherë pas diplomimit është një tregues kyç i suksesit të programit të tyre të arsimit.

Gjërat e mira vijnë për ata që presin

Sigurisht, ka potencial që studentët të fillojnë diçka të tyre pas diplomimit të tyre. Por mbetet pyetja: a do të bëhen sipërmarrës të suksesshëm? A nuk do të ishte më mirë t’i inkurajonim ata të fillonin një karrierë si fillim dhe më pas të marrin në konsideratë sipërmarrjen, në një fazë të mëvonshme, ku mundësia e suksesit do të jetë e dyfishtë?

Ndryshe nga shkenca apo arsimi inxhinierik, ku studentët trajnohen për të punuar si shkencëtarë apo inxhinierë pas diplomimit, studentët e diplomuar të sipërmarrjes mund të kenë nevojë të ndryshojnë mendimin e tyre nëse duhet të fillojnë menjëherë biznesin e tyre. Kjo shpesh shoqërohet duke menduar se nëse nuk do të ndodhë, do të jetë tepër vonë ose mund të shihet si një dështim i karrierës së tyre sipërmarrëse. Megjithatë, megjithëse Jobs e filloi biznesin e tij 21 vjeç, kulmi i suksesit të tij erdhi me iPhone-in, i cili u hodh në treg kur ai ishte 52 vjeç.

Të diplomuarit e ndërmarrësisë kanë shumë për t’u ofruar bizneseve ekzistuese, duke përfshirë korporatat më të mëdha. Ndërsa disa tipare, të tilla si marrja e rrezikut, mund të mos përputhen mirë me kulturën e korporatave, shumë kompani kanë nevojë për punonjës që do të krijonin risi dhe do të kishin iniciativën e tyre. Kompani të tilla si LinkedIn, Apple dhe Microsoft vazhdimisht përpiqen të inkurajojnë punonjësit e tyre që të marrin kohë larg nga detyrat e tyre të rregullta për të punuar mbi ide të reja dhe inovative.

Shkollat ​​e biznesit duhet gjithashtu të mendojnë për zhvendosjen e arsimit të tyre drejt kandidatëve të moshës së mesme dhe atyre me përvojë. E njëjta gjë vlen edhe për grantet e shumta për sipërmarrjet e reja dhe programet, të cilat shpesh synojnë të rinjtë, duke u dhënë fonde pa pasur nevojë për kolateral. Ndërmarrësit e moshuar, ndërkohë, duhet të përdorin kursimet e tyre ose shtëpinë si kolateral – pavarësisht faktit se ata janë qartësisht një kthim potencial shumë më i mirë për investimet.

Burimi: World Economic Forum