MENU
klinika

Bizneset në gjumë

Në hyrje të sezonit turistik, 2 herë më pak biznese aktive se një vit më parë

06.07.2018 - 23:30

Qershori 2018 nuk ka qenë një muaj i mirë për bizneset. Sipas listës së subjekteve pasive të publikuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, gjatë muajit qershor kanë kaluar ne statusin pasiv 1301 biznese.

Krahasuar me të njëjtin muaj një vit më parë, numri i bizneseve që kanë kaluar në pasiv është thuajse dyfishuar. Edhe pse qershori shënon fillimin e sezonit turistik dhe shumë biznese që punojnë sezonalisht kalojnë në status aktiv gjatë muajve me fluks turistik, qershori i 2018-s shënoi rekord për periudhën 2013-2018.

Për numrin më të ulët të bizneseve që kanë kaluar në status pasiv gjatë qershorit për periudhën 2013-2018 është viti 2015, ku kaluan 271 prej tyre.

Në total, gjashtëmujori i pari i vitit 2018 shënoi 7058 biznese që kaluan në statusin pasiv, nga 4732 që ishin në gjashtë muajt e parë të vitit 2017, me një rritje prej thuajse 50%.

Sërish edhe në bazë krahasimore për periudhën 2013-2018, viti 2015 ka numrin më të ulët të bizneseve që kanë kaluar pasiv në gjatë gjashtë muajve të parë, ku kanë kaluar në pasiv 1631 biznese.

Gjashtëmujori i parë i vitit 2016 ka shënuar numrin më të lartë të subjekteve që kanë kaluar në statusin pasiv. Ky vit përkon edhe me pastrimin e regjistrit tatimor dhe në pasiv kaluan shumë subjekte që ishin mbyllur në fakt prej vitesh. Në muajin maj të vitit 2016 u bë i mundur kalimi automatik nga sistemi edhe i tatimpaguesve që kishin situata mosdeklarimi dhe deklarimin pa veprimtari për më shumë se 12 periudha mujore të njëpasnjëshme dhe tashmë kjo procedurë për ekzekutimin e procesit të kalimit në Pasiv nga Sistemi, funksionon çdo ditë. Tatimet përditësojnë listën me subjektet që kalojnë në status pasiv.

konica ekonomiakonica ekonomia mobile

Ndërsa pas pastrimit të regjistrit, numri i subjekteve të mbyllura është përgjithësisht aktual.

Një subjekt transferohet nga regjistri aktiv në regjistrin pasiv në rast se përmbushet, të paktën, një nga kushtet e mëposhtme:

  • Nuk ushtron më veprimtari tregtare për një periudhë tatimore prej 12 muajsh të njëpasnjëshëm;
  • Nuk dorëzon deklaratën tatimore për një periudhë tatimore prej 12 muajsh të njëpasnjëshëm;
  • Deklaron në QKR pezullim veprimtarie tregtare për një periudhë më shumë se 12 muaj të njëpasnjëshëm apo pa afat të përcaktuar

Burimi: Monitor.al

Tatim-fitimi/ Të vegjlit e biznesit në “parajsë” fiskale!

Rreziqet dhe pritshmëritë nga prekja e TVSH-së dhe tatim-fitimit

Veprimet me kartë arritën nivelin më të lartë vjetor

Hapja e ekonomisë rrit pagesat

Pas shqetësimit të Qeverisë për mungesë të fuqisë punëtore

Egjiptianët mësyjnë Shqipërinë me kompani ndërtimi

Shfrytëzimi i kapaciteteve prodhuese

Pandemia ndrydh industrinë shqiptare