MENU
klinika

Sinjale për inflacionin

Nafta dhe uji rrisin çmimet e prodhimit

06.09.2018 - 13:21

Rritja e çmimeve të naftës bruto i ka dhënë një shtysë çmimeve të prodhimit në vend. Sipas Instat, çmimet e prodhimit u rritën me 2.4%, por kjo rritje erdhi kryesisht nga segmenti i industrisë nxjerrëse dhe i çmimeve të administruara, ndërsa sektori më i rëndësishëm, ai industrisë përpunuese, vazhdon ketë çmime prodhimi në rënie.

Indeksi i çmimeve të prodhimit mat çmimet me të cilin ato hidhen në treg nga prodhuesit, ndaj jep një orientim për rritjen e çmimeve të konsumit në një të ardhme të afërt. Nëse prodhuesit rrisin çmimet, me shumë të ngjarë, kjo rritje përcillet edhe në çmimet me të cilët konsumatorët i blejnë mallrat me pakicë. Rritja e çmimeve të prodhimit në vend edhe për tremujorin e dytë u udhëhoq nga industria nxjerrëse, me 17.5%, ndërsa për sektorin e nxjerrjes së naftës rritja ishte 31% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Edhe furnizimi me ujë regjistroi rritje vjetore me 2.5% të çmimeve, për shkak të çmimeve të reja që u aplikuan në disa bashki të vendit, që nga fillimi i këtij viti. Për sa i takon industrisë përpunuese, sektorit që mban edhe më shumë peshë në prodhim, edhe për tremujorin e dytë të vitit çmimet e prodhimit pësuan rënie, me 0.9%.

 

Kjo rënie mund jetë ndikuar në një masë të madhe nga rënia e kostove të lëndëve të para për shkak të mbiçmimit të ndjeshëm të lekut në kursin e këmbimit valutor. Në segmentin që prek më shumë konsumatorët, atë të industrisë ushqimore, indeksi i çmimeve të prodhimit ishte sërish negative me 2.7%, çka nënkupton çmime ende në rënie.