MENU
klinika

Britania në vendin e pestë

Vendi me popullatën më të arsimuar në botë?

04.09.2018 - 21:06

Nivelet e arsimit të lartë po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme, pasi globalizimi dhe teknologjia po riorganizojnë nevojat e tregjeve të punës.

Popullatat me arsim terciar, sipas vendeve

Koreja e Jugut është një nga vendet më të mirarsimuara në botë, me përqindjen më të lartë të të diplomuarve midis moshës 25-34 vjeç. Ky vend ka investuar fort në arsim, duke përfshirë mbështetje financiare për arsimin parashkollor.

Popullatat me arsim terciar, sipas grupmoshës

Ka një fokus në lëndët shkencore dhe teknologjike. Pjesa e Koresë së Jugut e të diplomuarve dhe studentëve të rinj në fushën e inxhinierisë, prodhimit dhe ndërtimit është shumë më e lartë se mesatarja e OECD-së.

Pavarësisht nivelit të të ardhurave të prindërve, Kanadaja ka përqindjen e dytë më të lartë të të diplomuarve të grupmoshës 25-34 vjeç.
61 për qind e 25-34 vjeçarëve kanë një kualifikim të nivelit të lartë (terciar). Nivelet e alfabetizmit janë të larta. Shkollat dhe universitetet kanë staf të mirëtrajnuar dhe burime të mjaftueshme, dhe testimet e ndryshme identifikojnë shkollat dhe individët në vështirësi.

Japonia qëndron në vendin e tretë

Në nivelin terciar, vetëm 34 për qind e shpenzimeve totale në institucionet arsimore vjen nga burime publike, krahasuar me mesataren e OECD prej 70 për qind. Familjet mbështesin shumicën e projektligjit, duke kontribuar me 51 për qind të shpenzimeve në arsimin terciar, më shumë se dyfishi i mesatares së OECD-së.

Mësuesit japonezë punojnë me orët më të gjata në listën e vendeve të OECD-së, dhe përqendrohet në këshillim, aktivitete jashtëkurrikulore dhe administrim, të gjitha këto njëkohësisht me procesin mësimor.

Lituania qëndron në vendin e katërt

Qeveria ka shpenzuar shuma të mëdha në institucionet terciare në 15 vitet e fundit. Fëmijët lituanezë e nisin shkollën herët.
Më shumë se gjysma e dyvjeçarëve ishin të regjistruar në çerdhe në vitin 2017.

Çuditërisht, Britania e Madhe qëndron në vendin e pestë

Britania shpenzon më shumë se çdo vend tjetër në OECD në sistemin e saj arsimor.
Luksemburgu, Australia, Zvicra dhe SHBA-ja përfshihen gjithashtu në dhjetëshen më të mirë.


Në gjysmën e dytë të dhjetëshes, Norvegjia është i vetmi vend skandinav që shfaqet. Çuditërisht, pavarësisht se është admiruar pothuajse në mënyrë universale për sistemin e saj arsimor, Finlanda – ku studentët terciarë nuk duhet të paguajnë tarifa – nuk bën pjesë në këtë renditje.

Përgatiti: M.G