MENU
klinika

Koncesioni Tiranë-Durrës

Tarifa e rrugës parashikohet 2 deri në 5 euro

02.11.2018 - 16:30

Rruga Tiranë-Durrës propozohet të tariforet me një taksë që varion nga 2 euro për automjetet e vogla në 5 për kamionët. Edhe pse zyrtarisht ende nuk është bërë asgjë publike sipas burimeve studimi i fizibiliteit ka parashikuar këto dy tarifa. Dy kompanitë që kanë bërë ofertën janë Albstar dhe Trema Inxhiniering.

Tarifa e propozuar për automjetet që do kalojnë në rrugën Tiranë-Durrës parashikohet të jetë 2 euro për makinat e vogla dhe 5 për kamionët.

Aktualisht ende nuk është bërë asgjë zyrtare dhe ministria tashmë është duke analizuar projektin. Sipas burimeve oferta e pakërkuar është bërë nga dy kompanitë Albstar dhe Trema Inxhinering të cilat parashikojnë të zgjerojnë autostradën duke e bërë atë me 6 korsi. Qeveria e ka parashikuar Në projektbuxhetin e vitit 2019, dhënien e këtij konçesioni duke vënë në dispozicion një shumë prej 49.1 miliardë lekë ose rreth 380 milionë euro.

Ekspertët e kundërshtojnë dhënien me konçesion të kësaj rruge për shkak të impaktit ekonomik që do të sillte.

Kjo rrugë kërkohet të merret me Konçesion i formës BOT për 30 vitet e ardhëshme.

Aktualisht kjo rrugë përshkruhet nga 50.000 automjete në ditë. Edhe në rast se ky numër mbetet i pandryshuar në 30 vjet, të ardhurat e firmës në rast se faturon 2 euro për kalim të rrugës do të jenë 1.1 miliardë euro ose më shumë se tre herë nga investimi fillestar.