MENU
klinika

Fakte

A janë të rrezikshëm pacientët me skizofreni?

12.12.2018 - 17:45

Një nga mitet më të mëdha në lidhje me skizofreninë është se njerëzit me skizofreni kanë personalitete të shumëfishta.

Të pasurit personalitete të shumëfishta është një simptomë e një sëmundje mendore e quajtur çrregullim disokativ të identitetit (është një proces mendor i shkëputjes nga mendimet, ndjenjat, kujtimet ose ndjenjën e identitetit).

Ekspertët thonë se media është pjesërisht përgjegjëse për disa keqkuptime publike në lidhje me skizofreninë. Filmat dhe shfaqjet televizive shpesh përjetësojnë mitin se të gjithë njerëzit me skizofreni janë të rrezikshëm.

Ky lloj i keqkuptimit mund të jetë i dëmshëm për njerëzit me skizofreni.

Disa njerëz me skizofreni mund të kenë shpërthime të dhunshme dhe ka një pjesë të vogël të njerëzve me skizofreni që mund të jenë të rrezikshëm. Rreziku i dëmtimit të të tjerëve rritet tek njerëzit që nuk trajtohen, si dhe në njerëz të cilët janë akutisht psikotikë, shpesh me paranoide që përfshijnë të tjerë dhe që mund t’i dëmtojnë ato në një farë mënyre.

paciente me skizofreni-konica.al

Në përgjithësi, shkalla e dhunës së kryer nga njerëz me skizofreni është shumë e vogël; në të vërtetë, njerëzit me skizofreni kanë më shumë gjasa të jenë viktima të dhunës në krahasim me autorët.

Kur njerëzit me skizofreni përdorin drogë ose alkool, rritet rreziku i dhunës ndaj të tjerëve.

Megjithatë, shumica e njerëzve me skizofreni nuk përbëjnë rrezik për të tjerët. Shumica dërrmuese e njerëzve me skizofreni priren të tërhiqen nga shoqëria kur ata përjetojnë simptoma.

Mitet, informatat e rreme dhe keqkuptimet në lidhje me një sëmundje serioze, siç është skizofrenia, mund të jenë veçanërisht shqetësuese për njerëzit e ri të diagnostikuar dhe rrjetin e tyre mbështetës. Përfitoni nga burime të besueshme mjekësore dhe bazat e të dhënave të kërkimeve të sakta për të siguruar informacion dhe mbështetje për njerëzit me skizofreni.

paciente me skizofreni-konica.al

Skizofrenia te fëmijët

Kur skizofrenia zhvillohet tek fëmijët më të vegjël se 13 vjeç, quhet skizofrenia e fëmijërisë ose skizofrenia pediatrike.

Skizofrenia pediatrike është një formë shumë e rrallë dhe shpesh shumë e rëndë e çrregullimit.

Skizofrenia është e vështirë të diagnostikosh tek fëmijët e vegjël.

Shumë prej simptomave të tyre tipike ngjajnë me ato të çrregullimeve më të zakonshme të fëmijërisë, duke përfshirë autizmin dhe çrregullimin e mungesës së vëmendjes së hiperaktivitetit.