MENU
klinika

Detajet

Buxheti 2019, parlamenti voton me 76 vota pro

03.12.2018 - 14:34

Në seancën e sotme parlamentare, Kuvendi miratoi Buxhetin e Shtetit për vitin 2019.

76 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim.

Ndërkohë opozita sërish ishte pjesë e seancën plenare, ndonëse maxhoranca i bëri thirrje që të jetë e pranishme.

Projektligjet

Mësohet se në rendin e ditës së seancës së sotme plenare ishte po ashtu edhe projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.102/2015, “Për sektorin e gazit natyror”, të ndryshuar. Në seancën e sotme plenare pritet edhe miratimi i disa marrëveshjeve të rëndësishme ndërkombëtare ndër të cilat projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen e Lisbonës për mbrojtjen e emërtimeve të origjinës dhe regjistrimin e tyre ndërkombëtar”.

Projektligji “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në amendamentin e Kigalit të protokollit të Montrealit, “Për substancat që hollojnë shtresën e ozonit””, si dhe projektligji “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Komisionit Evropian për programin e veprimit të bashkëpunimit ndërkufitar IPA II, ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë – Republika e Shqipërisë, 2014-2020, alokimet e vitit 2017”.

kuvend-seanca-parlamentare-konica.al
kuvend-seanca-parlamentare-konica.al

Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr.9981, datë 8.9.2008, “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar; projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar; projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar.

Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar; projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar; projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Projektvendimi “Për emërimin e një anëtari të Bordit të Komisionerëve të Entit Rregullator të Energjisë”, ndërsa pritet edhe miratimi i projektligjeve të mbartura si ai “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe projektligji “Për një ndryshim dhe shtesë në ligjin nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar””.

Si do ndahen deputetët në të ‘sigurtë’ apo me kandidatë

Zgjedhorja/ PS dhe PD me dy palë lista në zgjedhjet e 2025!

Si do regjistrohen emigrantët dhe do të votohet me postë

PS dhe PD bien dakord për votën e Diasporës!

Përpiqet të kursejë për ‘transformimin’

BBC, shkurton 500 vende pune!

“Vijojmë negociatat për herësin“

Vota e emigrantëve, Çuçi: Kemi arritur konsensus me PD