MENU
klinika

Raporti për 9 muaj

Mbi 6500 biznese të reja në treg, kryesojnë shitja me…

19.02.2019 - 12:05

Bazuar në disa të dhëna zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Taksave dhe Tarifave vendore, në kryeqytet janë hapur mbi 6500 biznese të reja.

Biznesi i vogël:

-Në periudhën janar-shtator janë regjistruar 5055 subjekte të reja, mes tyre 4787 biznese të vogla.

Bizneset sekondare:

-Janë hapur 1491, ku pjesën më të madhe e zënë bizneset e mëdha, 593 të tilla.

Lloji i aktivitetit më të cilin kanë zgjedhur të hyjën në treg:

-Shitja me pakicë, 2684 biznese kanë zgjedhur këtë lloj
-Njësi Sherbimi, 2294 biznese
-Shitje me shumicë, 551 biznese
-Profesione të lira, 309 biznese të reja

Sa biznese janë mbyllur?

-Në Tiranë gjatë kësaj periudhe janë mbyllur 2819 biznese.
-Shitja me pakica ajo që ka dalë më së shumti nga tregu