MENU
klinika

Shifrat

Bonot me rekord të ri, sa përqind bie interesi?

21.03.2019 - 14:49

Rënia e interesave të bonove të thesarit ka prekur një rekord të ri këtë javë. Sipas Bankës së Shqipërisë, interesi mesatar i ponderuar për bonot 12-mujore zbriti në 1.12%, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë.

Kërkesa e investitorëve për të blerë bono edhe këtë herë ishte më e lartë se shuma prej 9 miliardë lekësh e ofruar nga qeveria shqiptare.

Që nga viti i kaluar, raportet mes kërkesës dhe ofertës në tregun e letrave të borxhi qeveritar sollën një tendencë të vazhdueshme në rënie të interesave.

Likuiditeti i lartë në sistemin financiar bëri që kërkesa për bono dhe obligacione të jetë e lartë. Ndërkohë, qeveria e uli ndjeshëm ofertën e këtyre letrave në treg, sidomos pas emetimit të eurobondit në muajin tetor.

Kjo situatë ka bërë që interesat të zbresin në nivelin më të ulët të regjistruar ndonjëherë.

Mungesa e alternativave të investimit financiar në monedhën vendase bën që shumica e investitorëve institucionalë t’i drejtohen bonove qeveritare.

Madje, në tregun primar të borxhit një peshë gjithnjë e më të madhe po zënë edhe individët. Sipas Ministrisë së Financave, individët mbajnë tashmë mbi 15% të borxhit të brendshëm qeveritar.

Interesat e ulëta të bonove, si normë orientuese, ndikojnë në ruajtjen e interesave të ulëta edhe në kreditimin e sektorit privat, veçanërisht për individët.