MENU
klinika

Sa përqind ra?

Frenohet rritja ekonomike në Shqipëri, arsyeja

29.03.2019 - 14:01

Sipas disa të dhënave të Insitutit të Statistikave vihet re se ekonomia shqiptare është rritur me 4.06% gjatë vitit të kaluar.

Sa ishte rritja e prodhimit kombëtar në 3-mujorin e fundit të 2018?

-Në këtë periudhë kohore, rritja e prodhimit kombëtar u ngadalësua me 3.1% nga 4.35% që ishte

Pse ishte i pritshëm ngadalësimi i rritjes ekonomike?

-Nga faktorët që ndikuan në 3-mujorët e mëparshëm. Këto faktorë kishin natyrë të:

a. të përkohshme
b. sezonale

Rritja për gjysmën e parë të vitit:

-U mbështet nga:

a. Prodhimi i lartë i energjisë elektrike
b. Sezoni i mbarë turistik

Rritja për gjysmën e dytë të vitit:

-U mbështet nga:

a. Industria nxjerrëse, me 28%
b. Industria përpunuese, me 5%

Një tjetër gjë që vihet re është se ka pasur një rënie të ndjeshme të kontributit të investimeve në rritjen ekonomike:

-Për 3-mujorin e katërt ivestimet u rritën me 1.87%

-Kjo rritje u mbështet nga ndikimi i konsumit të popullatës

Pavarësisht problemeve me të cilat u përball ekonomia shqiptare arriti të ruajë një rritje prej të paktën 4% mbi kufirin.

Pasiguritë për ekonominë këtë vit janë në rritje.

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko bëri me dije se kriza politike po ndikon edhe në zhvillimin ekonomik.

Ky tension politik në vendin tonë mund të ndikojë negativisht në ekonominë e vendit tonë.

Kjo sepse mund të transmetojë pasiguri te bizneset, pse jo edhe turistët e huaj.

Problemet me të cilat po përballet ekonomia janë:

a. Projektet madhore të investimveve të huaja drejt mbylljes
b. Përmbysja e kushteve hidrike do minimizojë kontributin e sektorit energjitik

Sinjalet nga eurozona:

-Këto sinjale janë me efekte negative në eksporte dhe investime të huaja