MENU
klinika

Të dhënat nga Anketa

A ndikon emigracioni te bizneset?

09.04.2019 - 14:36

Bazuar në disa të dhëna të mbledhura nga anketa e zhvilluar nga Dhoma Gjermane e Tregtisë, vihet re se shumica e bizneseve mendojnë se forca e punës e kualifikuar në Shqipëri është prekur nga emigracioni.

E ndarë në pikë përqindjeje vihet re se 51% e bizneseve mendon se forca e punës është prekur shumë nga emigracioni, 38% mendojnë se është prekur mesatarisht dhe 11% mendojnë se është prekur pak.

Nga të dhënat e anketës, rezulton se asnjë biznes nuk mendon se forca e punës nuk është prekur aspak nga emigracioni.

Sa ka ndikuar emigrimi i forcës së punës së kualifikuar në kompanitë e bizneseve?

Kësaj pyetje i janë përgjigjur në këtë mënyrë:

-36% i janë përgjigjur mesatarisht
-28% i janë përgjigjur pak
-13% i janë përgjigjur se ka ndikuar aq shumë sa po vënë në dyshim vazhdimin e ekzistencës së biznesit
-11% i janë përgjigjur se nuk ka ndikuar aspak

Si e vlerësojnë situatën aktuale të emigrimit të forcës së kualifikuar të punës?

-43% e bizneseve e cilësojnë situaë kritike/alarmante
-43% e bizneseve shprehen se është problem i përkohshëm
-15% e bizneseve shprehen se është normale dhe ndodh herë pas here

Projeksionet/ Si do të jetë forca e punës së mirëkualifikuar pas 5 vitesh në Shqipëri?

-45%, përgjigjen se situata do të vijojë të përkeqësohet
-45%, përgjigjen se situata do të stabilizohet
-11%, përgjigjen se situata do të jetë më mirë