MENU

Hapat e testimit

Infeksionet e Salmonelës, si mund të diagnostikohen?

25.04.2019 - 16:45

Diagnostikimi i salmonelozës kërkon testimin e një mostre klinike (të tilla si jashtëqitje ose gjak) nga një person i infektuar për ta dalluar atë nga sëmundjet e tjera që mund të shkaktojnë diarre, ethe dhe dhimbje barku.

Sapo të identifikohet Salmonella në mostër, mund të bëhet testimi shtesë për ta karakterizuar më tej.

Hapat në testimin dhe raportimin laboratorik Salmonella.

Shkencëtarët e laboratorëve identifikojnë infeksionin e Salmonelës duke kultivuar mostrën e një pacienti.

Nëse rritet bakteria Salmonella, atëherë konfirmohet diagnoza, ose në terma laboratorike, “kultura konfirmohet”.

Laboratorët diagnostikë klinikë raportojnë rezultatet e testimit tek mjeku dhe dorëzojnë izolate të Salmonelës në laboratorët shtetëror dhe të shëndetit publik për serotipizëm .

Serotipizmi Salmonella

Serotip: grup brenda një specie të vetme të mikroorganizmave, të tilla si bakteret ose viruset, të cilat ndajnë struktura kimike sipërfaqësore dalluese

Kultura: Rritja e baktereve, viruseve dhe materieve të tjera të gjalla në një mjedis të veçantë, siç është një pjatë petri e veshur me ushqyes për të nxitur rritjen

Salmonelat ndahen në serotipa sipas strukturave në sipërfaqen e baktereve. Serotipizimi përdoret në gjetjen e shkakut të shpërthimit për të lidhur rastet e sëmundjes me baktere të ngjashme dhe për të gjetur burimin (shembull: një ushqim i kontaminuar ose një kafshë e infektuar).

Disa serotipe gjenden vetëm në një lloj kafshe ose në një vend të vetëm. Të tjerë gjenden në shumë kafshë të ndryshme dhe në të gjithë botën. Disa serotipa mund të shkaktojnë sëmundje veçanërisht të rënda kur infektojnë njerëzit; më së shpeshti shkaktojnë sëmundje më të buta.

Serotipizimi ka luajtur një rol të rëndësishëm në kuptimin e karakterizimit epidemiologjik dhe molekular të Salmonelës për dekada të tëra.

Sot, metodat moderne gjenetike ndihmojnë shkencëtarët me informacion shtesë për të kuptuar serotipet e zakonshme dhe për të identifikuar, hetuar dhe gjurmuar shpërthimet