MENU
klinika

Tabela

Si ka nisur viti 2019 për kredinë?

01.04.2019 - 13:39

Bazuar në disa të dhëna të bëra publike nga Banka e Shqipërisë vihet re se kredia është rritur për të dytin muaj radhazi gjatë shkurtit.

Në shkurt kredia pësoi një rritje me 5 miliardë lekë, duke arritur deri në 541.5 miliardë lekë.

Ndërkohë nëse flasim për bazë vjetore, këtu mund të themi se kredia për ekonominë ka pësuar një rënie me 1.5%.

Vlen për t’u theksuar fakti se nëse do të përjashtoheshin efekti i kredive të fshira dhe kursi i këmbimit, portofoli për ekonominë do të ishte me rritje rreth 6%.

Nga vjen kjo rritje e ekonomisë në këtë fillim viti?

-Ky gjallërim i ekonomisë vjen falë segmentimit të biznesit. Kjo sepse biznesi thith më shpëjt volumet më të mëdha të kredisë.
-Kredia për biznesin përbën afërsisht 60% të kredisë totale për sektorin privat.
-Segmenti i biznesit mbetet përcaktues për ringritjen e kredisë për ekonominë në Shqipëri

Segmenti i individëve:

-Kreditimi në këtë segment ka një tendencë pozitive të qëndrueshme në kohë.
-Portofoli i ekonomisë është zmadhura me 4.4% në krahasim me një vit më parë.

Ndërkohë përsa i përket kredive për blerje banesash dhe atyre konsumatore, vihet re se kanë pësuar rritje dhe kjo falë normave të ulëta të interesit.