MENU
klinika

Restaurohet "Deisis"

Ikona e mesjetës daton më 1761

24.05.2019 - 11:50

    U krye ndërhyrja restauruese, për ikonën e vlerave të rralla historike dhe kulturore. Pranë Institutit të Monumenteve të Kulturës, përkatësisht nga specialistët e veprave të artit, gjatë muajve prill-maj 2019 u kryen ndërhyrje të pjesshme për restaurimin e ikonës “Deisis”, që është pjesë e pavijonit të Artit Mesjetar, pranë Muzeun Historik Kombëtar.

Ndërhyrja restauruese u realizua në laboratorin e Restaurimit të Veprave të Artit pranë IMK-së. Kjo ndërhyrje konsistoi në dezinfektimin e ikonës, konsolidimin e drurit, stukimin dhe integrimin e dy pjesëve të vogla të dëmtuara.

 

 

 

Ikona “Deisis” është realizuar në vitin 1761 me autor anonim. Pas përfundimit të ndërhyrjes, në prani të përfaqësuesve të IMK, QKIPK dhe MHK ikona u kthye pranë ambienteve të Muzeut Historik Kombëtar.

Ikonat janë piktura të bëra në dru, të përdorura në kishat e Lindjes. Ato paraqesin figura shenjtorësh, si dhe skena me përmbajtje mistike. Përveç vlerave fetare, ikonat kanë dhe vlera artistike.

kolana e librave

Disa nga ikonat më të vjetra në Shqipëri, janë “Shën Meri Odigjitria” dhe “Dyert e bukura” nga kisha e shpellës së Bllashtojnës, mbi liqenin e Prespës. Këto i përkasin shek XII. Ato dallohen përveç të tjerash, për stilin kaligrafik dhe ngjyrat e forta dekorative.

 

 

 

Ikonat e shek XIV japin pasqyrime të madhërishme hieratike të figurave biblike, siç është ikona “Shën Mëhilli” nga kisha e Mborjes, Korçë. Në ikonat e shek XVI, kemi gjithashtu dhe paraqijten e skenave nga festat fetare. Pikturat në to janë tregimtare, me efekte masive dhe me elemente të arkitekturës dhe peizazhit.

Qendër e rëndësishme e prodhimit të ikonave në Shqipëri, ka qenë qyteti i Beratit, ku pikturuan dhe Onufri dhe i biri, Nikolla. Punimet e tyre i përkasin stilit pasbizantin. Gjatë shek XVII- XVIII, qendra të njohura të prodhimit të ikonave, kanë qenë: Voskopoja, Vithkuqi, Elbasani dhe Korça.