MENU
klinika

Ja kush përfiton

Shtesë pensioni për 3 kategori!

20.05.2019 - 19:48

Komisioni i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka miratuar nen për nen projektligjin, që parashikon trajtim financiar suplementar për minatorët, naftëtarët dhe metalurgët. Sipas ndryshimeve ligjore minatorët do të marrin shtesë pensioni në masën 1% për çdo viti sigurimi, ndërsa 2 kategoritë e tjera 0.6%.

Deputetët kërkuan shpjegime në lidhje me masën e përfitimit, duke qenë se sindikatat kanë kërkuar që ky përfitim të jetë në masën 40% të pagës minimale. Por, Sipas Hados, kjo është e papërballueshme për buxhetin e shtetit, pasi efekti financiar do të përllogaritej në 3.7 mld lekë nga 1.46 që parashikohet në variantin e qeverisë. Diskutime pati edhe në në lidhje me naftëtarët, pasi ligji i ri parashikon përfitime vetëm për një pjesë të tyre që kategorizohen si më të vështira, duke lënë jashtë një pjesë të tyre, çka sipas deputetëve po prek edhe ligjin “Për statusin e naftëtarit”.

Të gjithë minatorët, naftëtarët dhe punonjësit e metalurgjisë do të përfitojnë një trajtim të veçantë financiar, buxhet i cili parashikohet të kapë vlerën prej 1.46 miliardë lekë në vit. Sipas projektligjit të miratuar sot, janë mbi 23 mijë persona që kanë punuar apo punojnë ende në miniera, industrinë e naftës, gazit dhe në metalurgji do të kenë mundësi të përfitojnë pension suplementar përveç masës së përfitimit që marrin nga pensioni i pleqërisë.

Ministria e Financave ka përgatitur projektligjin që është dorëzuar për shqyrtim në Kuvend e që parashikon që përveç pensionit të pleqërisë, masa e pensionit suplementar që do të marrin sipas këtij drafti varion nga 0.6 deri në 1 për qind shtesë për çdo vit pune në profesion të siguruar.

Përfitues të trajtimit të veçantë që bën ky projektligj do të jenë të gjithë personat që kanë dalë në pension në bazë të ligjit të vitit 1966, atij të vitit 1993 dhe pensionistët që kanë përfituar sipas ligjit të vitit 2014 dhe të gjithë personat që kanë kryer procese pune në miniera në nëntokë, në industrinë e naftës e të gazit dhe personeli inxhiniero-teknik, që ka punuar në ndërmarrjet e sistemit të naftës, si shpim-kërkim, shpim-shfrytëzim, prodhimit, sizmikës, gjeofizikës kantieriale, përpunimit dhe transport me naftësjellës dhe gazsjellës, si dhe punonjësit që kanë punuar në metalurgji. Sa i përket vjetërsisë në punë dhe periudhat e sigurimit për ata që janë aktualisht në pension projektligji njeh përcaktimet që kanë bërë ligjet e mëparshme për këto kategori.

Ndërsa për ata që kanë kryer proceset e punës në miniera në nëntokë, në industrinë e naftës dhe në metalurgji pas vitit 1993 do të njihen për efekt përfitimi sipas këtij ligji, kur ato janë kryer dhe janë dokumentuar, pavarësisht nëse të punësuarit kanë kryer aktivitet ekonomik, në subjekte me kapital plotësisht ose pjesërisht shtetëror si dhe në subjekte private. Periudhat e sigurimit të pa mbuluara me kontribute të paguara në fondin e sigurimeve shoqërore nuk njihen të vlefshme për këtë projektligj.

Në relacionin që shoqëron draftin thuhet se bazuar në të dhënat që disponohen, si dhe në numrin aktual të punësuarve në industrinë e naftës, parashikohet që numri i personave që përfitojnë të arrijë në rreth 7 600, nga 12 500 që përllogaritej të ishte para ndryshimeve, me një efekt financiar vjetor rreth 720 milionë lekë.

“Në projektligjin fillestar, efektet financiare ishin parashikuar rreth 400 milionë lekë. Numri i përfituesve minatorë parashikohet të jetë rreth 13 300 persona dhe efekti përllogaritet rreth 520 milionë lekë në vit, ndërsa, për metalurgjinë, numri i përfituesve parashikohet të jetë rreth 2 500, me një efekt financiar rreth 220 milionë lekë. Gjithsej, parashikohet të jenë 23 400 përfitues me efekt financiar vjetor 1 460 milionë lekë”-thuhet në relacion.