MENU
klinika

Si përgjigjet organizmi?

A mund të shkaktojnë mbipeshë tabletat kundër depresionit?

28.06.2019 - 17:22

Rritja e peshës është një efekt i mundshëm anësor i pothuajse të gjitha ilaçet kundër depresionit.

Megjithatë, secili person i përgjigjet antidepresantëve ndryshe. Disa njerëz marrin peshë kur marrin një antidepresant të caktuar, ndërsa të tjerët nuk e bëjnë këtë.

Në përgjithësi, disa antidepresantë duket se kanë më shumë gjasa të shkaktojnë shtim në peshë sesa të tjerët.

  • Kjo përfshin:

Disa antidepresantë triciklikë, të tillë si amitriptilin, imipramin (Tofranil) dhe doksepin;

Disa inhibitorë të monoaminoksidës (MAOIs), siç janë fenelzina (Nardil);

Paroksetin (Paxil, Pexeva), një inhibitor selektiv i rimarrjes së serotoninës (SSRI);

Mirtazapina (Remeron), e cila është një antidepresant atipik – medikamente që nuk përshtaten me kujdes në një tjetër kategori antidepresive;

Ndërsa disa njerëz marrin peshë pas fillimit të një ilaç antidepresivi, antidepresivi nuk është gjithmonë një shkak i drejtpërdrejtë. Shumë faktorë mund të kontribuojnë në shtimin e peshës gjatë terapisë kundër depresionit.

  • Për shembull:

Pasiviteti i tepërt si rezultat i depresionit mund të shkaktojë shtim në peshë.

Disa njerëz humbasin peshë si pjesë e depresionit të tyre. Nga ana tjetër, një oreks i përmirësuar i lidhur me humor të përmirësuar mund të rezultojë në një peshë në rritje.

Të rriturit në përgjithësi tentojnë të fitojnë peshë në moshë, pavarësisht nga medikamentet që marrin.

Nëse fitoni peshë pas fillimit të një ilaç antidepresiv, diskutoni për përfitimet e ilaçeve dhe efektet anësore me mjekun.

reaksioni i ilaceve-konica.al

Nëse përfitimet tejkalojnë efektin anësor të shtimit në peshë, merrni parasysh menaxhimin e peshës duke ngrënë më shëndetshëm dhe duke bërë më shumë aktivitet fizik duke shijuar një humor të përmirësuar për shkak të ilaçeve.

Ju gjithashtu mund të pyesni mjekun nëse rregullimi i dozës ose kalimi i barnave mund të jetë i dobishëm – por përsëri, sigurohuni që të diskutoni pro dhe kundër përpara se të merrni një vendim të tillë.