MENU
klinika

Project Syndicate

Pse shtetet duhet të bashkëpunojnë me Kinën?

12.07.2019 - 15:11

Gjatë gati 40 viteve të reformës ekonomike, Kina ka përfituar shpërblime të jashtëzakonshme nga hapja kudo në botë. Integrimi në ekonominë globale u ka mundësuar miliona qytetarëve të Kinës t’i shpëtojnë varfërisë, duke e shndërruar Kinën në ekonominë më të madhe në botë në kushtet e barazisë së fuqisë blerëse.

Për shembull, ndërkohë që Kina përbën 11% të tregtisë globale të mallrave, ajo përbën vetëm 6% të tregtisë globale në shërbime.

Edhe para tensioneve të sotme tregtare, marrëdhënia mes Kinës dhe botës po ndryshonte. Ekspozimi relativ i Kinës ndaj pjesës tjetër të botës, në aspektin e tregtisë, teknologjisë dhe kapitalit, arriti kulmin në vitin 2007.

Lidhjet më të ngushta ekonomike me botën kanë nxitur rritjen e Kinës, pasi vendi mësoi praktikat më të mira nga lojtarët globalë dhe siguroi produkte konkurruese me kosto. Por ka pasur edhe humbje, veçanërisht në formën e vendeve të punës në Kinë dhe në ekonomitë e përparuara.

Në çdo rast, Kina dhe bota ndeshen me pyetje të rëndësishme rreth trajektores së angazhimit të tyre të ndërsjelltë. Ne nuk po përpiqemi të parashikojmë rezultatin e debateve aktuale mbi tregtinë dhe tarifat.

Më tepër sesa parashikim, rezultatet tona sigurojnë depërtim në implikimet e zgjedhjeve për Kinën dhe botën në pesë fusha kyçe.

1.Rritja si një destinacion i importit: Kina mund të tërhiqet nga tregtia ndërkombëtare dhe bota mund të dështojë në reformimin e sistemit tregtar multilateral, duke shkaktuar rënien e flukseve totale të tregtisë globale. Anasjelltas, Kina mund të ecë përpara, duke e vendosur veten si një destinacion kryesor për eksportet nga vendet në zhvillim dhe ekonomitë e përparuara.

2.Liberalizimi i shërbimeve: Kina mund ti mbajë kufizime aktuale në sektorin e shërbimeve të saj, të cilat krijojnë një hendek të produktivitetit në krahasim me ekonomitë e zhvilluara, ose mund të tërheqë më shumë lojtarë të huaj dhe duke nxitur kështu rritjen e sektorit dhe konkurrencën globale.

3.Globalizimi i tregjeve financiare: Kina dhe bota mund të integrojnë tregjet e tyre financiare, duke zgjeruar zgjedhjen e investitorëve dhe duke përmirësuar ndarjen e kapitalit, ose mund të ruajnë status quo-në, duke rrezikuar më shumë paqëndrueshmëri dhe rritje të ulët të produktivitetit. Ne vlerësojmë se 5-8 trilionë dollarë vlere mund të jenë në rrezik.

4.Bashkëpunimi për mallrat publike globale: Sfidat globale, siç janë ndryshimet klimatike dhe sigurimi i mallrave adekuate publike, të tilla si infrastruktura, varen nga Kina dhe bashkëpunimi.

5.Flukset e teknologjisë dhe inovacionit: Rritja e flukseve të teknologjisë (dhe njohurive) midis Kinës dhe pjesës tjetër të botës do të mbështeste zhvillimin e zgjidhjeve konkurruese globale, që rrisin produktivitetin; ulja e flukseve do të minonte produktivitetin global.

Është e rëndësishme të theksohet se këto zgjedhje nuk janë vetëm të Kinës; bota gjithashtu ka vendime për të marrë. Për shembull, duke punuar së bashku për të reformuar sistemin global të tregtisë në mënyra që përforcojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe për të rritur përfshirjen, vendet mund të sigurojnë që përfitimet nga rritja e tregtisë kineze (dhe të tjera) janë të shpërndara gjerësisht.

Për më tepër, nëse Kina lëviz për të globalizuar më tej sektorin financiar, pjesa tjetër e botës duhet të jetë e hapur ndaj investimeve kineze. Dhe, sigurisht, të gjitha vendet duhet të luajnë një rol në ruajtjen e të mirave publike globale; në ndryshimin e klimës, në veçanti, ata duhet të angazhohen për arritjen e pikave specifike në përputhje me aftësitë e tyre dhe kontributet e tyre ndaj problemit. Së fundi, vendet duhet të sigurojnë që politikat e tyre të tregtisë dhe të investimeve janë të favorshme për transformimin e vazhdueshëm të teknologjisë dhe njohurive.

Të gjitha palët tani duhet të marrin frymë dhe të përpiqen të kuptojnë se ku dhe si të avancojnë integrimin e mëtejshëm dhe si të merren me aspektet më komplekse ose kontestuese të kësaj sfide.

Jonathan Woetzel është një partner i vjetër McKinsey, drejtor i Institutit Global të McKinsey.