MENU
klinika

KESH shpall tenderin

Riparime emergjente në hidrocentralin e Fierzës

16.07.2019 - 14:30

KESH ka shpallur një tender emergjent në Agjencinë e Prokurimit Publik.

Ky tender është hapur për shkak të dëmtimeve të turbinave dhe aparatit drejtues të agregatit në hidrocentralin e Fierzës.

konica ekonomiakonica ekonomia mobile

Fondi i vendosur në dispozicion për të riparuar dëmtimet është 5.75 milionë lekë.

Të gjithë aplikantët e interesuar do të mund të dorëzojnë ofertat e tyre deri më 26 korrik, ora 10:00

Afati kohor për përfundimin e punimeve është 15 ditë, duke nisur që nga nënshkrimi i marrëveshjes.