MENU
klinika

Ja çfarë u diskutua

Komisioni për Politikën e Jashtme miratoi tre projektligje

10.09.2019 - 19:44

Komisioni për Politikën e Jashtme, miratoi sot tre projektligje. Për të folur rreth projektligjit ”Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën për Përpunimin e Farmakopesë Evropiane, Strasburg 22.VII.1964, tekst i ndryshuar në përputhje me dispozitat e protokollit të konventës (EST nr.134)”,  e ftuar ishte Mira Rakacolli, zëvendësministre në Ministrinë e Shëndetësisë, si edhe specialistë të tjerë të kësaj ministrie.

Rakacolli në fjalën e saj theksoi rëndësinë dhe prioritetet që ka aderimi i Republikës së Shqipërisë në Konventën për përpunimin e Farmakopesë Europiane, në sigurimin e standardeve për kontrollin e cilësisë së barnave. Relatorja e këtij projektligji, Eglantina Gjermeni shprehu bindjen se aderimi i Shqipërisë në Konventën për Përpunimin e Farmakopesë Europiane, do të ndikojë pozitivisht në tregun farmaceutik në Republikën e Shqipërisë. Në përfundim të diskutimeve, anëtarët e komisionit miratuan projektligjin në fjalë.

Për projektligjin tjetër, “Për ratifikimin e marrëveshjes, ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së shtetit të Katarit, për transportin detar”, i ftuar në prezantimin e tij në komisionin parlamentar për Politikën e Jashtme ishte Artan Shkreli, zëvendësministër në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë.

Në fjalën e tij, Shkreli, u shpreh se, “kjo marrëveshje bazohet në konventën e Kombeve të Bashkuara për ligjin e detit si dhe në konventa të tjera ndërkombëtare, për sigurinë e transportit detar, lehtësimin e transportit detar ndërkombëtar, kushtet e jetës dhe të punës së detarëve, transportin e mallrave të rrezikshme dhe mbrojtjen e mjedisit detar”. Relatori Andrea Marto dha dakordësinë e tij për këtë projektligj dhe komisioni vijoi me miratimin e tij.

Për projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes, për mbrojtjen shoqërore, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Kanadasë” e pranishme ishte Dajna Sorensen, zëvendësministre në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

Sorensen, tha se kjo marrëveshje është një proces i koordinimit të skemave të mbrojtjes shoqërore midis dy vendeve. Relatori i projektligjit Ervin Bushati, duke theksuar rëndësinë që ka kjo marrëveshje për qytetarët shqiptarë që jetojnë në Kanada, dha mbështetjen e tij për projektligjin, i cili u miratua më pas nga komisioni.