MENU
klinika

Ja sa mld lekë parashikohen!

Surprizat që rezervon viti 2022 për Fondin e Kompesimit

13.11.2019 - 14:08

Në 2013 ky fond ishte rreth 1.9 miliardë lekë.

Që prej vitit 2016 fondi i kompensimit është planifikuar në rritje nga vit në vit, por në 2022 arrin kulmin me 5.5 miliardë lekë.

konica ekonomiakonica ekonomia mobile

Rritja e fondit të kompensimit në vlerë të pronarëve bëhet në mbështetje të reformës së ndërmarrë nga qeveria për trajtimin e ish-pronarëve.

Pjesë e kësaj reforme është kompensimi në vlerë për t’u realizuar brenda periudhës 10-vjeçare, të parashikuar dhe në ligjin“Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit”.