MENU
klinika

Nga 15 në 5%?

Taksa dhe për kompanitë IT në Shqipëri

19.11.2019 - 10:31

Një matricë krahasuese e stimujve për investime në vendet e Ballkanit Perëndimor (WB6) të hartuar dhe botuar nga Këshilli i Investimeve në Shqipëri në bashkëpunim me Aida konfirmon që Shqipëria ka nivelin më të ulët të taksave mbi të ardhurat e korporatave për të gjitha kompanitë, veprimtaria e të cilave është prodhimi dhe zhvillimi i programeve kompjuterike.

Tatimi mbi të ardhurat e korporatave të përjashtuara për kompanitë e zhvillimit të softuerit u miratua në dhjetor 2018. Sipas vendimit, të gjithë personat juridikë që operojnë një kompani të teknologjisë do t’i nënshtrohen të ardhurave prej 5 përqind taksa nga 15 përqind që ishte më parë.

Ja tetë kategoritë që do t’i nënshtrohen taksimit:

Dizajni i softuerit. Ky është procesi i parashikimit dhe përcaktimit të zgjidhjeve softuerike, analizave dhe modeleve arkitekturore.

-Zhvillimi dhe mirëmbajtja e projektimit të sistemit të arkitekturës së softuerëve. Kjo konsiston në programimin e sistemit, kodimin, instalimin, integrimin e komponentëve, dokumentacionin, gjetjen dhe rregullimin e gabimeve të softuerit, modifikimin, mirëmbajtjen e komponentëve dhe mbështetjen e sistemit.

konica ekonomiakonica ekonomia mobile

-Testimi i softuerit. Kjo përfshin testimin e funksionalitetit, ngarkesës së punës, performancës, pranimit, disponueshmërisë dhe sigurisë së sistemit softuer.

-Dizajni dhe zhvillimi i sistemit të komunikimit. Kjo përfshin analizën, planifikimin, hartimin, implementimin, vendosjen dhe mirëmbajtjen e sistemeve të rrjetit kompjuterik (LAN / WAN / WLAN / MAN / SAN / CAN).

-Përgjegjësitë e lidhura me CISO. Kjo përfshin analizën e kërkesave të sigurisë së klientit, hartimin e arkitekturës, instalimet dhe konfigurimin e përbërësve, testimin e sigurisë dhe mirëmbajtjen e lidhur.

-Zhvillimi i migracionit të sistemit. Kjo përfshin transferimin e të dhënave dhe infrastrukturës përkatëse nga teknologjia e vjetër në teknologjinë e re.

-Përmirësimi / azhurnimi i sistemeve të informacionit
Operimi, administrimi, mbështetja për përdorim, trajnim dhe kontrolli teknik / IT për sistemet softuerike.