MENU
klinika

Ja çfarë rekomandojnë!

Metodologjia e profesorëve amerikanë për ringritjen pas tërmetit

02.12.2019 - 09:23

Në përgjigje të tërmeteve të kaluara në Kaliforni dhe në Japoni komunitetet e prekura i janë drejtuar sfidës së riparimit dhe rindërtimit pas tërmetit.

Profesorët amerikanë Robert Hanson dhe Craig Comartin zhvilluan një metodologji që i shërbeu Emergjencave Federale për ringritjes së banesave pas tërmetit.

Si fillim profesorët ndërtuan një metodologji që krahason performancën e ardhshme sizmike të një ndërtese, e dëmtuar apo për një ndërtesë të re që do të ndërtohet në zonë.

Profesorët rekomandojnë së zhvendosjet strukturore globale duhet të përdoren si indekse në përformancën e ndërtesave në zonat sizmike për të parandaluar kolapsin në të ardhmen.

Ndikimi ekonomik e një tërmeti është i madh në zbatimin e politikave për riparim dhe përmirësim pas ngjarjes.

Ekziston një mungesë e standardeve adekuate për riparimin pas tërmetit të ndërtesave të dëmtuara. Shumica e juridiksioneve mbështeten në disa përshtatje të një kodi ekzistues ose urdhër për ndërtimin e ndërtesave të reja me këto udhëzime.

Profesorët pohojnë së vendimi i duhur për të pranuar, restauruar ose modernizuar një ndërtesë të dëmtuar nga tërmeti varet nga një numër i faktorësh të ndërlidhur duke përfshirë:

Ashpërsia relative e lëvizjes së dëmtuar të tokës:

-Një ndërtesë e dëmtuar dukshëm në një tërmet të vogël është një model i mirë për azhurnim. Vendimi për riparimin dhe përmirësimin duhet të marrë parasysh ndryshimin relativ ndërmjet dëmtimit nga tërmeti dhe dëmit nga një termet më i madh që mund të ndodhë.

Karakteristikat e performancës së ndërtesës pas tërmetit të dëmshëm:

-Nëse ndërtesa e dëmtuar nuk është e aftë për të ushtruar asnjë funksion pas dëmit, riparimi ose përmirësimi mund të jetë panevojshme.

Karakteristikat e performancës së ndërtesës para tërmetit të dëmshëm:

-Ndërtesat që nuk janë shembur, duhet të rivendosin në një riparim për përforcim për një termet më të madh që mund të ndodhë.

Ndryshimi në karakteristikat e performancës së ndërtesës së shkaktuar nga tërmeti i dëmshëm:

-Nëse dëmtimi i tërmetit shkakton një rënie të madhe në karakteristikat e performancës së një ndërtese, ndërtesa mund të përshtatet për një funksion të ri.

Duhet të azhurnohen hapësirat ndërmjet objekteve në përputhje me standardë të tilla që lejojnë emergjencat të punojnë në rast dëmesh.

Çfarë duhet bërë?

-Vendosja e objektivave të përformancës sizmike për ndërtesat ekzistuese. Përzgjedhja e objektivave të bazohen në madhësinë, moshën e banesës dhe funksionin individual të çdo banese.

-Miratimi i një standardi për kërkesën antisizmike. Kushtet e reja duhet të jenë të detyrueshme për çdo banese të re dhe për forcimin e ekzistueseve.

-Vendosja e një marrëdhënie midis përmirësimit të detyrueshëm të ndërtesave ekzistuese dhe riparimit të ndërtesave të dëmtuara me objektivat e performancës sizmike.

-Vlerësimi i betonit të dëmtuar nga tërmeti dhe cilësia e punimeve janë burime teknike që sigurojnë të dhëna shtesë që lehtësojnë zbatimin e procedurave të ringritjes pas tërmetit.