MENU
klinika

Çdo ndodhë me "personat e papaguar"?

Ndryshimet në ligjin e procedurave tatimore

24.01.2020 - 13:38

Ndryshimet në ligjin e procedurave tatimore, kanë sjellë lehtësim për të gjithë tatimpaguesit.

Konkretisht, në rast se nga kontrolli në ambientet e biznesit të tatimpaguesit person fizik, evidentohen persona të papaguar të familjes mbi 16 vjeç, atëherë vetë organi tatimor vërteton përmes portalit “e-Albania”, nëpërmjet certifikatës familjare të të vetëpunësuarit, nëse personi i evidentuar plotëson ose jo kushtet për t’u konsideruar si person i papaguar i familjes apo si bashkëjetues, sipas kuptimit të Kodit Civil.

konica ekonomiakonica ekonomia mobile

Në këtë mënyrë, është hequr detyrimi i personit fizik që të vërtetojë pranë organit tatimor brenda 5 ditësh, se personi i evidentuar në vendin e aktivitetit është person i papaguar i familjes.

Ky ndryshim është një nga efektet e drejtëpërdrejta pozitive të ofrimit të shërbimeve online dhe të qarkullimit elektronik të informacionit, brenda institucioneve të administratës publike.

Gati borxhet 1.1 miliardë euro. Dy aktet normative botohen në…

Qeveria heq çdo kufizim për deficitin buxhetor

Afati i ri për individët dhe bizneset

Shtyhet rivlerësimi i pasurive

Çfarë thuhet tjetër në raportin e BSH?

Bizneset e vogla dhe të mesme vuajnë pasojat e moskreditimit

Rishikohet për të tretën herë brenda vitit buxheti!

Ulen pritshmëritë për të ardhurat, dyfishohet deficiti buxhetor