MENU
klinika

Studimi i ri

Pas humbjes së peshës melanoma malinje na rrezikon më pak

06.01.2020 - 16:04

Kirurgjia Bariatrike (heqja kirurgjikale e pjesëve të stomakut dhe zorrëve të holla  për të shkaktuar humbje peshe) shoqërohet me një ulje të dukshme të rrezikut nga kanceri i lëkurës, tregon një studim.

Ky konstatim mund të përshkruhet si një provë kryesore që vërteton lidhjen midis humbjes së peshës dhe kancerit malinje të lëkurës. “Kjo siguron prova të mëtejshme për një lidhje midis mbipeshes dhe kancerit malinje të lëkurës, dhe për pikëpamjen se ne duhet të konsiderojmë mbipeshën si një faktor rreziku për këto forma të kancerit”, thotë Magdalena Taube, autorja e parë që qëndron pas studimit në Akademinë Sahlgrenska, Universiteti i Gothenburg.

Se obeziteti është një faktor rreziku për disa lloje të kancerit është i njohur mirë. E njëjta vlen edhe për faktin se niveli i rrezikut mund të ulet me anë të një uljeje të qëllimshme të peshës. Sidoqoftë, provat për një lidhje midis mbipeshes dhe humbjes së peshës nga njëra anë dhe, veçanërisht, kancerit malinje të lëkurës nga ana tjetër kanë qenë të kufizuara deri më sot. Studimi i tanishëm, i botuar në JAMA Dermatology, përdori të dhëna nga ajo që njihet si studimi SOS (Suedisht Obez Subjektet), i cili drejtohet dhe koordinohet nga Universiteti i Gothenburg. Burime të tjera të të dhënave përfshijnë Regjistrin Suedez të Kancerit të mbajtur nga Bordi Kombëtar Suedez i Shëndetit dhe Mirëqenies.

Studiuesit studiuan një grup prej 2,007 personash që iu nënshtruan një operacioni bariatrik, dhe i krahasuan ata me një grup kontrolli prej 2.040 individësh. Këto të fundit gjithashtu kishin obezitet të rëndë por nuk iu bë operacioni bariatrik. Përndryshe, për sa i përket gjinisë, moshës, përbërjes së trupit, faktorëve të rrezikut për sëmundje kardiovaskulare dhe variablave psikosociale, grupet ishin të krahasueshme.

Grupi i operacionit përfshiu 23 individë që zhvilluan kancer malinj të lëkurës, dmth karcinoma qelizore skuamoze ose melanoma malinje, paralelisht me humbjen e theksuar të peshës. Shifra përkatëse për raste të tilla të kancerit në grupin e kontrollit ishte 45, ndërsa ky grup mbeti në nivelin e rëndë të obezitetit.

Periudha mesatare e ndjekjes ishte pak më shumë se 18 vjet. Dallimi më i madh në lidhje me melanomën malinje: 12 persona në grupin e operacionit u prekën, kundër 29 në grupin e kontrollit që nuk u prekën . Rezultatet tregojnë kështu një rënie të 57 përqind të rrezikut për melanoma malinje në grupin që humbi peshën pas operacionit bariatrik. Ulja përkatëse e rrezikut për të dy format e kancerit të kombinuara ishte 42 përqind.

“Në këto kontekste, është një ndryshim i qartë dhe i mrekullueshëm. Dhe kjo është arsyeja pse është kaq interesante,” thotë Taube. Gjetjet mbështesin idenë se mbipesha është një faktor rreziku për kancerin malinj të lëkurës, përfshirë melanomën, dhe tregojnë se humbja e peshës tek individët me obezitet mund të zvogëlojë rrezikun e tyre për këtë formë të rëndë të kancerit.

“Ne mund ta themi këtë me siguri tani, në sajë të një popullsie jashtëzakonisht të dokumentuar dhe të ndjekur  që kemi arritur të monitorojmë për një kohë të gjatë, dhe në të cilën mund të shohim shumë qartë se çfarë ndodh kur ndodh një humbje e madhe e qëndrueshme e peshës zhvillohet, “përfundon Magdalena Taube.