MENU
klinika

Banka e Shqipërisë

Totali i aktiveve shënon 539 mld lekë për 2019-ën

31.03.2020 - 12:41

Në fund të vitit 2019, totali i aktiveve të Bankës së Shqipërisë është rreth 539 miliardë lekë.

Banka e Shqipërisë, miratoi në mbledhjen e fundit të Këshillit Mbikqyrës, pasqyrat financiare të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019 që janë hartuar në përputhje me standardet ndërkombëtare të raportimit financiar (SNRF).

konica ekonomiakonica ekonomia mobile

Në një njoftim zyrtar të BSH-së, citohet se “Këto pasqyra janë audituar nga Ernst & Young – Ekspertë Kontabël të Autorizuar, Dega në Shqipëri, dhe së bashku me raportin e audituesit të pavarur, janë pjesë e Raportit Vjetor të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019. Këto janë pasqyrat e para financiare të Bankës, në të cilat është aplikuar SNRF 16 “Qiratë” (standarti ndërkombëtar).

“Peshën më të lartë në totalin e aktiveve e zënë investimet në letra me vlerë të huaja, pjesë e rezervës valutore të Bankës së Shqipërisë, me 50%”, citon BSH-ja.

Paga e luftës/ Ndryshon VKM për paketën e dytë

Financat: Kush është pushuar nga puna përfiton 40 mijë lekë

Japoni/ Shifrat e Ministrisë së Ekonomisë

Bie ndjeshëm prodhimi industrial nga COVID-19