MENU
klinika

Nga The Guardian

Nëse BE e lufton siç duhet koronavirusin…

08.04.2020 - 15:55

Sot, po jetojmë të gjithë kohë të vështira, me shpërthimin e COVID-19.

Tani të gjitha përpjekjet tona janë përqendruar në mbrojtjen e jetës dhe shëndetit të qytetarëve tanë dhe parandalimin e shkatërrimit të sistemeve tona të kujdesit shëndetësor. Ka pasur gjithashtu një koordinim në nivelin e BE-së, të tilla si sigurimi i furnizimit adekuat të pajisjeve mbrojtëse dhe ilaçeve në të gjithë Evropën.

Sidoqoftë, pandemia jo vetëm që kërkon bashkëpunim evropian në sektorin e shëndetësisë, por gjithashtu kërkon një politikë të fortë evropiane industriale, sepse ndikimi në kompanitë dhe ndërmarrjet tona tashmë ka qenë dramatik.

Detyrat e Evropës janë të trefishta, e para nga të cilat është mobilizimi i fondeve të BE-së. Kjo mund të bëhet duke përdorur buxhetin evropian dhe fondet strukturore, përfshirë Iniciativën e Investimit prej 37bn €, dhe duke garantuar 1 miliardë Euro për Fondin Evropian të Investimeve në mënyrë që Banka Evropiane e Investimeve të mund të sigurojë likuiditet për bankat.

Së dyti, është roli i BE-së që të rregullojë fleksibilitetin e nevojshëm për Shtetet Anëtare për të prezantuar të gjitha masat dhe instrumentet e nevojshme për të përballuar sfidat. Kjo është bërë duke rregulluar rregullat e ndihmës shtetërore, duke aplikuar fleksibilitetin maksimal të Kornizës Fiskale Evropiane dhe duke vendosur shirita të kuq kudo që të jetë e mundur.

Këto kohë të jashtëzakonshme mund të kërkojnë masa të jashtëzakonshme për të ndihmuar industrinë evropiane të kapërcejë këto sfida.

Së treti, funksionimi i Tregut tonë të Brendshëm është thelbësor, siç është edhe bashkëpunimi i ngushtë në kërkime dhe inovacion.

Ne duhet të sigurojmë që fluksi i lirë i mallrave dhe lëvizja e lirë e punëtorëve të vazhdojë edhe brenda Tregut të Brendshëm.

Aranzhimi për hulumtime bashkëpunuese në Evropë dhe sigurimi i fondeve adekuate për projektet R&D është gjithashtu me një rëndësi të madhe, kështu që ne mund të shpejtojmë zhvillimin e një vaksine kundër COVID-19.

Pas kësaj, atëherë duhet të përqendrohemi në objektivat e rëna dakord para krizës, ndryshimi i klimës dhe dixhitalizimi.

Ne duhet të arrijmë objektivat e Marrëveshjes së Gjelbër së bashku me industrinë evropiane, jo kundër saj. Sa i përket dixhitalizimit, Evropa duhet të bëhet më e pavarur, dhe sovraniteti dixhital duhet të jetë objektivi ynë.

Germany’s Chancellor Angela Merkel (L) and French President Emmanuel Macron talk during a special European Council summit in Brussels on February 20, 2020, held to discuss the next long-term budget of the European Union (EU). (Photo by Ludovic Marin / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

Përshpejtimi i 5G mund të jetë një stimul i dobishëm pas krizës.

Ne duhet të lejojmë kompanitë evropiane të ndërmarrin veprimet e nevojshme për të konkurruar me sukses në tregun global.

Nëse kriza e koronavirusit demonstron se sa i suksesshëm mund të jetë bashkëpunimi evropian, atëherë mund të themi se në të ardhmen do të kemi një Evropë më të fortë.

Tani, më shumë se kurrë, Evropa duhet të jetë e bashkuar. Nëse jemi të bashkuar në solidaritet për të kapërcyer këtë pandemi, atëherë ne mund të kapërcejmë të gjitha sfidat e tjera në të ardhmen së bashku.

Angelika Niebler (DE, EPP) është anëtare e Komitetit të Industrisë, Kërkimit dhe Energjisë në Parlament

Përkthyer dhe përshtatur nga The Guardian/ konica.al