MENU
klinika

COVID-19/ Nga përballimi i emergjencës tek...

Pesë sfidat e biznesit dhe sektorit bankar

13.05.2020 - 10:46

Në kushtet kur ekonomia e vendit është prekur ndjeshëm nga koronavirusi, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko ka prezantuar 5 sfidat e biznesit dhe sektorit bankar.

Sfida e parë ka të bëjë me përballimin e emergjencës shëndetësore. Sfida e dytë lidhet me rishikimin e modelit të biznesit. Një tjetër sfidë e rëndësishme sipas Sejkos është ruajtja e likuiditetit.

Pjesë nga fjala e Gent Sejkos

Sfida e parë është përballimi i emergjencës shëndetësore. Biznesi dhe sektori bankar duhet ta kenë të qartë se kapitali njerëzor është aseti më i çmuar i cdo kompanie. Për këtë arsye cdo masë e nevojshme nuk duhet parë si shpenzim, por si një investim strategjik për të ardhmen e biznesit.

Sfida e dytë është rishikimi i modelit të biznesit dhe rritja e fleksibilitetit operacional. Një nga mësimet e kësaj krize është se secili nga ne mund të bëjë më shumë për adoptimin e teknologjisë së informacionit, për zhvendosjen e një pjesë të biznesit online dhe për rritjen e fleksibilitetit të eficencës rajonale.

Sfida e tretë është ruajtja e likuiditetit dhe aftësisë paguese të bizneseve. Depozitat e biznesit në sektorin bankar ishin 12% të PPB në fund të tre mujorit të parë të këtij viti. Paralelisht me to, aksesi i biznesit në fonde likuide bankare në formën e overdraftit apo të linjave të kreditit është në madhësi të krahasueshme me depozitat e vetë biznesit. Ky likuiditet përbën një barrierë të arsyeshme sigurie ndaj rrezikut. Përvoja historike tregon se krizat e likuiditetit janë shpesh pikënisje për kriza më të forta financiare. Biznesi duhet të tregohet i kujdesshëm në administrimin operacional të likuiditetit duke u bazuar në plane realiste dhe duke marrë masa. Po ashtu sektori bankar duhet të mbështesë ekonominë me fonde likuide duke bërë vlerësim të situatës. BSH ka marrë masat që sektori bankar të ketë likuiditetin e mjaftueshëm për mbështetjen e ekonomisë shqiptare.

Sfida e katërt është rruajtja e kapaciteteve prodhuese të ekonomisë. Kjo sfidë nënkupton ruajtjen e shëndetit të bizneseve individuale si dhe funksionimi i gjithë zinxhirit të prodhimit dhe trajtimit. Për këtë arsye BSH sugjeron se biznesi duhet të kujdeset për ndarje sa më të drejtë të kostove të krizës, duke afruar aty ku është e mundur lehtësitë financiare për furnitorët apo klientët afatgjatë. Sektori bankar duhet të bëjë rivlerësim të qëndrueshëm të modelit të bizneseve të kredimarrëse me realitetin post covid.

Sfida e pestë është ruajtja e stabilitetit monetar dhe financiar të vendit. Biznesi shqiptar duhet të tregohet transparent me sektorin bankar. Ky sektor duhet të afrojë ndihmën e tij në përballimin e krizës, por sektori bankar nuk mund ta përballojë i vetëm faturën financiare të krizës. Po ashtu sektori bankar duhet të gjejë një ekuilibër të drejtë midis mbështetjes së kredimarrësve në nevojë në interes dhe përfitim afatgjatë të dy anshëm dhe ruajtjes së shëndetit të bilanceve të tij.

VAZHDO TË LEXOSH MË TEPËR PËR TEMËN


Intervista/ Situata ekonomike dhe zgjidhjet

Civici: Të shtyhet një vit shlyerja e kësteve të kredive