MENU
klinika

Pronat, shitblerjet/ Në fokus paratë e pista

Gati ligji, transkasionet me profesionistë të licencuar

16.07.2020 - 12:33

Veprimet juridike për transaksionet e pronave do të kryhen nga ndërmjetësues të licencuar, detyra e të cilëve do të jetë ndërmjetësimi i këtij shërbimi, por në mënyrë të veçantë kontrolli i pastrimit të parave përmes transaksioneve me pasuritë e paluajtshme. Ministria e Drejtësisë ka hedhur për konsultim publik një projektligj që ka si qëllim përcaktimin e rregullave për ushtrimin e profesionit të ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme, të drejtat, detyrimet, masat disiplinore, rregullat e caktimit të tarifave, si dhe marrëdhëniet e ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme me të tretët.

Ministria e Drejtësisë ka hedhur për konsultim publik projektligjin për profesionin e ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme, si një profesion i lirë dhe i rregulluar në përmbushje të qëllimit për ndërmjetësimin e veprimeve juridike për kalimin e pronësisë së sendeve të paluajtshme ose të drejtave reale mbi to në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Projektligji ka si qëllim përcaktimin e rregullave për ushtrimin e profesionit të ndërmjetësit të pasurive të paluajtshme, të drejtat, detyrimet, masat disiplinore, rregullat e caktimit të tarifave, si dhe marrëdhëniet e ndërmjetësve të pasurive të paluajtshme me të tretët. Ndërkohë që synimi kryesor i draftit duket se është qëllimi për parandalimin e pastrimit të parave.

Niveli i lartë i ekonomisë informale, e kombinuar me përhapjen e lartë cash përbën një rrezik për pastrim parash. Një gjë e tillë tashme është pohuar edhe nga vetë agjentët e tregut, që tregojnë se ka një sërë elementësh të cilët nuk përputhen në logjikën e përgjithshme që ndjek tregu. Sipas tyre ka një rritje të çmimeve për metër katrorë të shtëpive në Tiranë, në nivele të tilla që nuk justifikohen vetëm nga taksat, teksa edhe kërkesa vijon të mbetet e lartë.

Një nga masat kryesore, edhe sipas rekomandimeve të ndërkombëtarëve, është pikërisht ngritja e një legjislacioni për licencimin e ndërmjetësve të pasurive të patundshme në mënyrë që bashkëpunimi për parandalimin e pastrimit të parave të kryhet edhe nëpërmjet masave të marra për licencimin e tyre dhe formalizimin e tregut, i cili ndikon drejtpërdrejtë në tregun e shitblerjeve të pasurive të patundshme që është një nga elementët kyç të pastrimit të parave në Shqipëri sipas raportit, theksohet në relacionin shoqërues të projektligjit.

VAZHDO TË LEXOSH MË TEPËR PËR TEMËN


Duhet të zotëroni këto dokumente

Regjistrimi i pronave që kanë probleme