MENU
klinika

Nëse keni nevojë për vaksinë...

Ky test ju tregon nëse keni pasur infeksion kohëve të fundit

28.09.2020 - 18:31

Titri i antitrupave është një test laboratorik që mat nivelin e antitrupave në një mostër gjaku

Si kryhet testi?

Nevojitet një mostër gjaku.

Si të përgatisni provën?

Asnjë përgatitje e veçantë nuk është e nevojshme për këtë provë.

Pse kryhet testi?

Niveli i antitrupave (titri) në gjak i tregon mjekut  nëse keni qenë apo jo të ekspozuar ndaj një antigjeni, ose diçka që trupi mendon se është e huaj. Trupi përdor antitrupa për të sulmuar dhe hequr substancat e huaja. Në disa situata, mjeku  mund të kontrollojë titrin e antitrupave për të parë nëse keni pasur një infeksion në të kaluarën (për shembull, linë e dhenve) ose për të vendosur se cilat vaksina ju nevojiten.

Titri i antitrupave përdoret gjithashtu për të përcaktuar:

  • Fuqia e një përgjigje imune ndaj indeve të trupit në sëmundje të tilla si lupus eritematoz sistemik (SLE) dhe çrregullime të tjera autoimune
  • Nëse keni nevojë për një vaksinë përforcuese.
  • Nëse një vaksinë që keni pasur më parë e ka ndihmuar sistemin tuaj imunitar t’ju mbrojë nga sëmundja specifike
  • Nëse keni pasur një infeksion të kohëve të fundit ose të kaluara, të tilla si mononukleoza ose hepatiti viral

Rezultatet Normale

Vlerat normale varen nga antitrupi që testohet.

Nëse testi po bëhet për të kërkuar antitrupa kundër indeve të trupit , vlera normale do të ishte zero ose negative. Në disa raste, një nivel normal është nën një numër specifik. Nëse testi po bëhet për të parë nëse një vaksinë ju mbron plotësisht nga një sëmundje, rezultati normal varet nga vlera specifike për atë imunizim.

Testet negative të antitrupave mund të ndihmojnë në përjashtimin e infeksioneve të caktuara. Diapazonet e vlerës normale mund të ndryshojnë pak ndërmjet laboratorëve të ndryshëm. Flisni me mjekun  në lidhje me kuptimin e rezultateve tuaja specifike të testit.

Çfarë do të thotë rezultate anormale :

Rezultatet anormale varen nga antitrupat që maten.

Rezultatet anormale mund të vijnë për shkak të:

  • Sëmundjeve  autoimune
  • Dështimi i një vaksine për t’ju mbrojtur plotësisht nga një sëmundje e caktuar
  • Mungesa e imunitetit
  • Infeksionet virale

Rreziqet

Ka shumë pak rrezik për këtë analiza . Venat ndryshojnë në madhësi nga një person në tjetrin dhe nga njëra anë e trupit në tjetrën. Marrja e një mostre gjaku nga disa njerëz mund të jetë më e vështirë se nga të tjerët.

Rreziqet që lidhen me marrjen e gjakut janë të vogla, por mund të përfshijnë: