MENU
klinika

"Myzeqarët"

Fotografi nga 1900-ta

13.05.2021 - 14:41

          Myzeqe më 1900: “Burri i Krishterë me Nusen”

Fotografia e realizuar nga. P. Carl, i njohur për shumë shkrime të lashtësisë së Ilirisë.

Më 1922, ai themeloi “Muzeun Kombëtar” në Tiranë, me kërkesën e qeverisë shqiptare.

Imazhin e rrallë, e sjell Rafet Kadriu.