MENU
klinika

Shqipëri, 1909

“Vjelësit e ullinjve”

23.05.2021 - 14:57

           “Vjelësit e ullinjve| – Shqipëri, 1909 (sjellë nga Micky Haxhiislami)

John Singer Sargent (1856-1925)./ Albanian olive pickers, 1909.