MENU
klinika

Ç'mund të tregojë ky test për fetusin?

Për çfarë shërben testi NIFTY?

25.09.2021 - 19:01

Testi NIFTY është një test prenatal jo-invaziv (i quajtur zakonisht një NIPT) që kontrollon Sindromën Down dhe disa gjendje të tjera gjenetike të shkaktuara nga informacioni gjenetik shtesë ose i munguar në ADN-në e foshnjës.

Është e rëndësishme të theksohet se të gjithë NIPT -të si NIFTY, janë teste të shqyrtimit dhe nuk klasifikohen si diagnostikues. Kjo do të thotë se ato nuk janë 100% të sakta dhe se rezultatet ‘pozitive të rreme’ ose ‘negative të rreme’ mund të ndodhin shumë rrallë.

NIFTY përbëhet nga një marrje e vogël e gjakut të nënës dhe është në dispozicion që në javën e 10 -të të shtatzënisë. Rezultatet janë në dispozicion brenda 10 ditëve.

NIFTY ofron norma më të larta të saktësisë sesa testet tradicionale të shqyrtimit dhe, ndryshe nga procedurat invazive siç është amniocenteza, nuk paraqet rrezik aborti për nënën ose foshnjën.

Për çfarë shërben testi NIFTY?

NIFTY shqyrton tre kushtet më të zakonshme të trisomisë të pranishme në lindje, të cilat janë Sindroma Down, Sindroma Edwards dhe Sindroma Patau.

Studimet e pavarura të vlefshmërisë, përfshirë studimin më të madh në botë mbi përdorimin e NIPT në praktikën klinike në gati 147,000 gra, kanë treguar se NIFTY ka një normë saktësie mbi 99% për zbulimin e këtyre kushteve.

NIFTY  gjithashtu ofron teste opsionale për kushte të tjera gjenetike siç janë sindromet e fshirjes dhe aneuploiditë e kromozomeve seksuale.

 Nëse zgjidhni ta bëni, NIFTY mund të sigurojë gjithashtu informacion gjinor.

Pse duhet të bëni një test NIFTY?

I disponueshëm nga java e 10 e shtatzënisë, testi NIFTY ju jep një mundësi të hershme për të ditur më shumë rreth shëndetit gjenetik të foshnjës.

Krahasuar me testet tradicionale të shqyrtimit, testi NIFTY ofron saktësi më të lartë dhe norma më të ulëta pozitive të rreme. Kjo do të thotë që më pak gra do t’i nënshtrohen procedurave diagnostikuese invazive të tilla si amniocenteza ose marrja e mostrave të villusit korionik të cilat mbartin një rrezik 1-2% të abortit.

NIFTY nuk është invazive dhe për këtë arsye nuk paraqet rrezik për nënën ose foshnjën.

A është Testi NIFTY i duhuri për mua?

Testi NIFTY® është i disponueshëm për çdo grua shtatzënë nga java e 10 -të e shtatzënisë, por është veçanërisht e përshtatshme për gratë shtatzëna që shfaqin indikacione të caktuara të cilat janë theksuar dhe vlerësohen nga mjeku.

Mos harroni, testimi jo-invaziv prenatal mund ose nuk mund të jetë i përshtatshëm për ju. Para se të ndërmerrni ndonjë test prenatal jo-invaziv, duhet të konsultoheni me një profesionist të kualifikuar të kujdesit shëndetësor në lidhje me çdo rrezik, diagnozë, trajtim dhe/ose ndonjë çështje tjetër potencialisht të rëndësishme të shëndetit tuaj dhe mbarëvajtjes së shtatëzanisë. Testimi jo-invaziv prenatal nuk është diagnostikues, që do të thotë se nuk testohet me 100% saktësi.