MENU
klinika

Përgjigjet mjeku

Cili është mjekimi më i mirë i hipertensionit arterial?

17.10.2021 - 11:19

“Pyet mjekun” është rubrika më e re, një platformë që bën të mundur kontaktin ndërmjet mjekut dhe pacientit.

Nëse keni ndonjë pyetje, për gjithçka që ju shqetëson në shëndetin tuaj, këtu do të merrni përgjigje nga mjekë me eksperiencë, pa rezervime takimesh dhe duke shmangur radhët e gjata.

Pacienti: Cili është mjekimi më i mirë i hipertensionit arterial?

Mjeku: Dihet mirë se presioni i lartë i lartë i gjakut (HTA) mund të shkaktojë dëmtime në veshka dhe se dëmtimi i veshkave mund të rrisë presionin e gjakut, duke çuar kështu në një cikël vicioz. Kontrolli i HTA mund të ndihmojë në parandalimin e dëmtimit të veshkave.

Bllokuesit e kanaleve të kalciumit (CCB) janë agjente antihipertensiv te përdorur gjerësisht. Disa studime tregojnë se bllokuesit e kanaleve të kalciumit të tipit T (CCBs të tipit T) janë më të mirë se CCB të tipit L në uljen e presionit glomerular dhe mbrojtjen e veshkave . Reduktimi i presionit glomerular është një strategji kryesore për zvogëlimin e proteninurisë në pacientët me hipertension . Për të ulur presionin glomerular, së pari duhet të kontrollohen në mënyrë efektive HTA dhe rezistenca arteriolare në arteriolat eferente . Antagonistët e sistemit renin-angiotensin (RAS) luajnë një rol të rëndësishëm në presionin e gjakut dhe funksionin e veshkave. Receptorët e tipit 1 të angiotensinës II lokalizohen si në arteriolat aferente ashtu edhe ato efferente , dhe bllokuesit e receptorëve të angiotenzinës II (ARB) dhe frenuesit e enzimës konvertuese të angiotenzinës (ACEI) zvogëlojnë proteinurinë. Sidoqoftë, fenomeni i shmagjes se aldosteronit: “aldosterone escape” mund të shfaqet pas administrimit të ARB ose ACEI, dhe përqendrimet e larta të aldosteronit në plazmë mund të përkeqësojnë dëmtimin e enëve të veshkave, sklerozën glomerulare dhe fibrozën intersticiale të veshkave dhe të zvogëlojnë efektet terapeutike të agjentëve antihipertensivë .

Gjithnjë e më shumë prova tregojnë një rol të rëndësishëm për bllokuesit e kanaleve të kalciumit të tipit T në gjëndrën mbiveshkore që mund të ketë lidhje me lirimin e aldosteronit . Për më tepër, CCB-të e reja të tipit T, përfshirë benidipinën, efonidipinën dhe nilvadipinën, janë zhvilluar dhe përdorur . CCB-të e tipit T zgjerojnë arteriolat eferente dhe aferente; zvogëlojnë presionin glomerular të kapilarëve, aldosteronin dhe proteinurinë; dhe luajnë një rol në parandalimin e dëmtimit të veshkave dhe mbrojtjen e funksionit renal . Efektet frenuese të CCBs të tipit T në sintezën dhe sekretimin e aldosteronit mund të luajnë një rol në mbrojtjen e funksionit renal.

Për shkak të faktorëve të mësipërm, vetëm një numër i kufizuar i studimeve të pavarura janë në dispozicion. Kështu, është e vështirë të përcaktohen efektet e dobishme të CCB-ve të tipit T, CCB-ve të tipit L ose antagonistëve të RAS-it në funksionin renal dhe aldosteronin nga studimet individuale. Për këtë arsye, një rishikim sistematik dhe meta-analizë mund të ndihmojë në sqarimin e kësaj çështjeje dhe të përcaktojë nëse efektet mbrojtëse të tipit T CCB në funksionin renal janë më efektive se L-tipi CCBs ose antagonistët e RAS.

Ne nje analize studimore te Xue Li e bp. te publikuar ne Plos one. deshmohet se CCB të tipit T, CCB të tipit L dhe antagonistët e RAS mund të mbrojnë funksionin renal në popullatat hipertensive. Këto efekte mund të shpjegohen pjesërisht nga efektet antihipertensive të këtyre agjentëve. Midis këtyre agjentëve, CCBs të tipit T është më efektive se CCBs të tipit L në mbrojtjen e funksionit renal, por nuk ndryshojnë nga antagonistët e RAS. Sidoqoftë, efekti frenues i proteinurisë së antagonistëve të RAS ishte absolutisht superior ndaj CCB të tipit T. Ky rishikim sistematik dhe meta-analizë siguroi një ekzaminim të plotë të literaturës në lidhje me efektet e CCB-ve të tipit T kundër dëmtimit të veshkave dhe ofroi njohuri të reja për mjeket specialist dhe ata që merren me parandalimin e dëmtimit të veshkave dhe mbrojtjen e funksionit të veshkave në popullatat me hypertension.

Nëse keni edhe ju pyetje, dhe doni të merrni një përgjigje të shpejtë nga mjekët e “spitalit tonë online”, klikoni këtu. Identiteti juaj do të mbetet anonim!