MENU
klinika

Hapen aplikimet për kredi të butë

Afatet dhe kriteret që duhet të plotësojnë qytetarët

07.12.2021 - 16:55

Qytetarët e pastrehë që duan të përfitojnë kredi të butë mund të aplikojnë pranë njësive administrative ku banojnë. Bashkia e Tiranë ka hapur fazën e parë të aplikimeve e cila do të jetë aktive nga data 6 Dhjetor 2021 deri më 10 Janar 2022 për të gjithë të interesuarit. Përmes programit të strehimit “Për subvencionimin e interesave të kredisë”, Bashkia merr përsipër që të subvencionojë interesat e kredive që do të marrin përfituesit, duke u mundësuar atyre një normë fikse prej 3 për qind. ky program synon të mbështesë në blerjen e shtëpive të para për për qytetarët, me qëllim përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës.

Kriteret bazë për përzgjedhjen e përfituesve do të jenë: individë të cilët kanë mbushur 18 vjeç; që nuk kanë në pronësi një banesë apo që zotërojnë sipërfaqe banimi nën normat e strehimit; dhe familje që zotërojnë të ardhura brenda kufijve të përcaktuar nga Bashkia. Për të përfituar kredi, një familje e vogël me 1-2 persona duhet të ketë të ardhura mujore të deklaruara 31 mijë deri në rreth 82 mijë lekë në muaj.

Të ardhurat për familje 3 persona, duhet të jenë 37 mijë deri 120 mijë lekë. Familjet me 4 anëtarë duhet të sigurojnë të ardhura mujore nga 44 mijë lekë deri në 133 mijë lekë. Ndërsa për ato me 5-6 persona, që mund të kenë në pronësi një banesë nën normat e strehimit dhe kërkojnë të sigurojnë një banesë 3+1, duhet të kenë të ardhura mujore nga 53-131 mijë lekë në muaj. Ndërkohë vlera e e përfitimit nis nga 4.4 milion lekë për familjet me 1-2 persona për strukturë apartamenti garsoniere, deri në 7.5 milion lekë për familjet mbi 5 anëtarë, me strukturë apartamenti 3+1.