MENU
klinika

Dallimet

Demenca Lewy dhe Parkinson, nga ndryshojnë nga njëra-tjetra?

07.02.2023 - 16:37

Këto janë sëmundje neurologjike të ndryshme, por të lidhura, që mund të shkaktojnë probleme me lëvizjen, të menduarit dhe kujtesën. Asnjë kurë nuk ekziston për asnjërën, por diagnoza dhe trajtimi i saktë mund të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës.

Demenca e trupit Lewy (LBD) dhe sëmundja e Parkinsonit (PD) janë të dyja çrregullime që ndikojnë në aftësinë e dikujt për të lëvizur dhe për të menduar. Ata kanë shumë ngjashmëri, por edhe disa dallime të rëndësishme.

PD është një çrregullim neurologjik që prek lëvizjet motorike. Ndërsa sëmundja përparon, ajo gjithashtu mund të ndikojë në mënyrën se si një person mendon dhe kujtesën e tij. Ndërkohë, LBD është një term gjithëpërfshirës  për dy çrregullime neurokognitive që prekin kryesisht kujtesën dhe të menduarit. Sëmundja gjithashtu mund të ndikojë në lëvizjet e një personi.

Cili është ndryshimi midis demencës së trupit Lewy dhe Parkinsonit?

Të dy PD dhe LBD ndajnë karakteristika të ndryshme.

Për shembull, të dyja shkaktohen nga depozitat e proteinave në tru. Këto depozita proteinash përbëhen nga alfa-sinukleinë, të cilat quhen trupa Lewy. Të dyja janë kronike dhe progresive, që do të thotë se kanë tendencë të përkeqësohen me kalimin e kohës dhe të dyja nuk kanë shërim.

Konkretisht:

PD shkaktohet nga vdekja e qelizave nervore në një pjesë të trurit që kontrollon lëvizjen, ganglion bazale. Shkakton lëvizje të çrregullta dhe të pakontrollueshme (dridhje, etj.) dhe probleme me koordinimin dhe ekuilibrin. Me kalimin e kohës, të prekurit mund të zhvillojnë edhe demencë.

LBD shkaktohet nga depozitat e proteinave të alfa-sinukleinës (të quajtura edhe trupat Lewy) në tru, dhe kjo ndikon në njohjen. Është një lloj demence, një gjendje e karakterizuar nga probleme me të menduarit, gjuhën dhe kujtesën.

Dallimi kryesor? PD është një çrregullim lëvizjeje (ndikon në lëvizje), dhe LBD është një çrregullim kognitiv (ndikon në të menduarit).

A ka ndonjë lidhje midis këtyre dy kushteve?

PD dhe LBD janë vërtet të lidhura.

Të dyja shkaktohen nga një koleksion proteinash në tru të quajtur trupat Lewy. Kur këto proteina dëmtojnë trurin, kjo rezulton në probleme me prodhimin e neurotransmetuesve të trurit (dopaminë dhe acetilkolinë).

Studiuesit kanë gjetur mbështetje për një lidhje gjenetike midis këtyre kushteve (si dhe sëmundjes së Alzheimerit). Tre lidhje gjenesh për këto kushte ishin të njohura tashmë – GBA, APOE dhe SNCA. Dy gjene shtesë – BIN1 dhe TMEM175 – u zbuluan gjithashtu se ishin lidhje.

Një nga autorët e studimit shpjegon, se edhe pse sëmundja e Alzheimerit dhe sëmundja e Parkinsonit janë çrregullime molekulare dhe klinike shumë të ndryshme, rezultatet tona mbështesin idenë se problemet që shkaktojnë ato sëmundje mund të ndodhin edhe në demencën e trupit Lewy.

LBD dhe PD janë sëmundje neurologjike të ndryshme, por të lidhura, që mund të shkaktojnë probleme me lëvizjen, të menduarit dhe kujtesën. Nëse keni simptoma që ju shqetësojnë, lini një takim me mjekun.

Ndërsa nuk ka kurë për asnjërën prej këtyre kushteve, diagnoza dhe trajtimi i saktë mund të ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së jetës tuaj.