MENU
klinika
Importet

Tregu shqiptar i bukës, mielli serb zëvendësohet me grurë

Të dhënat

Bujqësia, alternativë e rëndësishme punësimi

Mbështetje fianciare për fermerët përmes mbështetjes së normave të interesit Bujqësia vazhdon të jetë sektori...

Të dhënat

Rritja e nivelit të përdorimit të mekanikës

Është një fakt i pakontestueshëm se në harkun kohor të rreth njëzet viteve numëri i...

Të dhënat

Rajonizimi i prodhimit bujqësor

Një faktor i rëndësishëm që kushtëzon mungesën e lidhjeve mes prodhuesëve dhe përpunuesëve është dhe...

Të dhënat

Tregu i tokës dhe konsolidimi i fermës familjare

A. Çfarë Politikë/Strategji? Konsiderim dhe vlerësim të studiuar të alternativave të tregut të tokës (shitblerja...

Të dhëna

Politika e strategji për fermat e prodhimit

Bujqësia vazhdon dhe do të vazhdoje te jetë një nga sektorët kryesorë të ekonomisë shqiptare....

Industria agropërpunuese

Roli dhe rëndësia e “Praktikave të Mira të Punës”

Problemet e cilësisë, aq themelore për produktet e agroindustrisë, ndër të tjera kushtëzohen dhe nga...

Të dhënat

Politika e strategji për industrinë agropërpunuese

Politikat & Strategjitë për industrinë agropërpunuese që prezantohen më poshtë, ndër të tjera synojnë që...

Investimet në Shqipëri

Greqia bie nga “froni”

Pas dy dekadash si investitori më i madh në vendin tonë, Greqi duket se e...

Tabelat

Sektori i agrobiznesit, problematikat që e shoqërojnë

Vlerësim i mjedisit të biznesit bujqësor Të fokusuar në problematikën së çfarë duhet bërë për...

Konsumojmë 1.6 kg mish pule në vit?!

Eurostat: Sa prodhon Shqipëria?

Sipas disa të dhënave të fundit të bëra publike nga Eurostat për vendin tonë vihet...

Opinion

Domosdoshmëria e manualit të “Praktikave të mira në bujqësi”

SFONDI I PROBLEMIT & ADRESIMI I PROBLEMATIKËS Statistikat, por dhe mjaft studime të lidhura me...