MENU
klinika

TRIBID dhe TRIBOR

Interesat në tregun ndërbankar të parasë

15.08.2018 - 00:10

Përditësimi i fundit: 14.08.2018

Interesat në tregun ndërbankar të parasë
TRIBID ‘Interesi i kërkuar për pranimin e depozitave’
6M6-mujor1.17%
1M1-mujor0.97%
o/nnjëditor0.71%
12M12-mujor1.42%
3M3-mujor1.07%
1Wnjëjavor0.79%
TRIBOR ‘Interesi i ofruar për vendosjen e depozitave’
12M12-mujor2.32%
3M3-mujor1.73%
1Wnjëjavor1.29%
6M6-mujor1.99%
1M1-mujor1.44%
o/nnjëditor1.25%