MENU
klinika

Projektet e mëdha të infrastrukturës

Borxhi i Shqipërisë vlerësohet me notën B1

29.09.2018 - 20:13

Gjigandi ndërkombëtar i vlerësimeve finaciare ka konfirmuar notën B1 për borxhin publik të Shqipërisë, duke e cilësuar me prespektivë të qendrueshme

“Shqipëria ka bërë përparim të dukshëm në forcimin e cilësisë së institucioneve të saj, ndërsa reformat gjyqësore janë pozitive për bisedimet e ardhshme të pranimit në BE”, thotë Daniela Re Fraschini, ndihmëse nënkryetare e Moody’s, analiste dhe bashkë autore e raportit. Rritja reale e PBB-së parashikohet në rreth 4% gjatë 2018-2019, mbështetur nga konsumi i shëndetshëm privat dhe investime të fuqishme në anën e pasme të projekteve të mëdha të infrastrukturës.

 

Në terma afatgjatë, Moody’s pret që rritja reale e PBB-së të jetë rreth 4.0% dhe që ajo të mbetet e gjerë, duke supozuar reforma do vazhdojë të mbështesë sektorët kryesorë të ekonomisë, si energjia, bujqësia dhe turizmin duke cilësuar që nga marrja e statusit të vendit kandidat për në BE në 2014, Shqipëria ka bërë përparim në forcimin e institucioneve të saj, veçanërisht në fusha të tilla si administrata publike, sistemi gjyqësor, krimi dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe të drejtave pronësore.

Në këtë raport janë listuar dhe dobësitë qe kushtëzojnë financat publike:Fuqia e ulët fiskale e Shqipërisë pasqyron barrën e saj të borxhit të lartë, e cila ishte në pak më shumë se 70% të PBB-së në fund të vitit 2017. Moody’s pret që borxhi qeveritar të bjerë nën 70% të PBB-së deri në vitin 2019, të ndihmuar nga rritja e vazhdueshme ekonomike, më së fundmi, vlerësimi i kursit të këmbimit. Rreziqet kryesore fiskale lidhen me importet e energjisë elektrike të lidhura me motin, si dhe detyrimet e kushtëzuara që dalin nga sektori i energjisë dhe partneritetet publike private (PPPs). Një rënie në borxhin e sektorit publik dhe përparime të mëtejshme në ndërtimin institucional që përmirëson mjedisin e biznesit dhe konkurrencën do të ishte pozitive për profilin e kreditit.Anasjelltas, presioni negativ do të vijë nga një ndryshim i rregullimit fiskal dhe një dështim për të stabilizuar raportin e borxhit publik ndaj PBB-së, ose nga angazhimi i reduktuar politik në agjendën e reformës institucionale dhe ekonomike. Sfidat e reja në financimin e deficitit të llogarisë korente për shkak të një rënie të ndjeshme në investimet e huaja direkte do të ishin gjithashtu negative në kredi.