MENU
klinika

Vlera

TEC-i i Korçës del në shitje, kur zhvillohet ankandi?

18.02.2019 - 13:07

Termocentrali i Korçës është nxjerrë në shitje. Lajmi është bërë me dije nga shoqëria Petrol Alba sh.a, e cila njofton se ankandi do të zhvillohet në 12 mars 2019.

Sa është vlera e ankandit?

-Vlera fillestare shkon deri në 31.921.370 lekë

Kur është afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje?

-Afati i fundit është data 12 mars.

Dokumentet standarte të ankandit janë:

-Formularin e njoftimit
-Kërkesën për pjesëmarrje
-Formularin e ofertës
-Ftesën për ofertë
-Formularin e njoftimit të fituesit
-Formularin e publikimit të njoftimit të fituesit
-Procesverbalin e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave