MENU
klinika

Norma e kompensimit të fermerëve

Tatimet: Ndryshimet e reja që janë bërë në legjislacion

10.03.2019 - 13:31

Prej disa ditësh kanë hyrë në fuqi shtesat dhe ndryshimet e fundit për normën dhe kompensimin e fermerëve.

Në vijim të informimit të tatimpaguesve, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka publikuar edhe ndryshimet kryesore që janë në udhëzimin për zbatimin e regjimit të veçantë të skemës së kompensimit të prodhuesve bujqësorë për qëllime të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar.

Më konkretisht, disa nga ndryshimet kryesore përfshijnë:

Norma e kompensimit të fermerëve

Norma e kompensimin për fermerët dhe TVSH-ja e shënuar në faturë nga grumbulluesi aplikohet në masën 6%. Personi i tatueshëm blerës, krediton kompensimin prej 6%.

Detyrimet e fermerit

Fermeri, për të përfituar nga skema e kompensimit duhet të regjistrohet në Drejtorinë Rajonale Tatimore për t’u pajisur me NIPT brenda dy ditësh pune. Drejtoria Rajonale Tatimore pajis me certifikatë NIPT-i fermerin, duke shënuar si emër “Fermeri A.B.” dhe NIPT-in që gjeneron sistemi.

Detyrimet e personit të tatueshëm

Shoqëria grumbulluese që merr furnizimin, përpara se të lëshojë faturën e parë në emër të fermerit, duhet të njoftojë Drejtorinë Rajonale Tatimore përkatëse që është aplikues i skemës së kompensimit të fermerit duke i bashkëngjitur dhe marrëveshjen me fermerin.

Mënyra e faturimit

Në lidhje me mënyrën e plotësimit të faturës tatimore, konsultohuni me shembullin në pikën 2 të nenit 11 të udhëzimit.

“Do paguash ujin, apo do paguash dritat"

Pensionistët të pakënaqur me bonusin e fundvitit

Sipërmarrësit ngrejnë alarmin, i bëjnë thirrje qeverinë

Rënia e euros fut në krizë fasoneritë

Paralajmërimi i Komisionit Europian

Çfarë e rrezikon ekonominë shqiptare?