MENU
klinika

Investimet përmes 67-projekteve

BERZH 1.1 miliardë euro në Ballkan në 2019

22.04.2019 - 17:05

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim do të investojë përsëri rreth 1.1 miliardë euro në Ballkanin Perëndimor këtë vit, me fokus në sektorin privat, lidhjen dhe tranzicionin në ekonominë e gjelbër, sipas presidentit të BERZH, Suma Chakrabarti.

“Ne jemi një partner i vjetër i rajonit, i përkushtuar për të mbështetur ndërtimin e një ekonomie që u lejon njerëzve të saj, sidomos të rinjve, të vendosin talentet e tyre dhe të përfitojnë nga përpjekjet e tyre në vendin e tyre. financimi i nevojave të vendeve, por gjithashtu duhet të jetë një rritje e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse për t’i shërbyer popullit të tyre”, tha Chakrabarti për SeeNeës në një intervistë. Në Kosovë, BERZH po synon një rritje të ndjeshme të investimeve të saj – deri në 100 milionë euro në vit gjatë periudhës së ardhshme, nga 52 milionë euro në vitin 2018.

Projektet

“Në total, ne kemi investuar 363 milionë euro në 63 projekte në Kosovë deri më sot. Sfidat që duam të trajtojmë janë të ngjashme me ato të rajonit më të gjerë: nxisin potencialin e sektorit privat, forcojnë integrimin dhe adresojnë sfidën e energjisë”, tha Chakrabarti. Në vitin 2018, huadhënësi ndërkombëtar investoi më shumë se 1.1 miliard euro në Ballkanin Perëndimor përmes 67 projekteve. “Prioritetet tona janë zhvillimi i sektorit privat si motori i rritjes, punësimit dhe inovacionit, lidhja si një koncept që mbështet integrimin e rajonit jo vetëm në kuptimin fizik (infrastrukturë), por edhe përmes ndihmës për tregti dhe investime rajonale dhe krijojnë kushtet për përafrimin e BE-së dhe kalimin në një ekonomi të gjelbër duke adresuar sfidat urgjente mjedisore dhe gjithashtu duke rritur mbështetjen e vendeve në burimet e ripërtërishme të energjisë”, – shpjegoi Chakrabarti.

Për energjinë e rinovueshme, ai shtoi: “Ne jemi duke punuar ngushtë me autoritetet për të finalizuar kuadrin rregullator në një formë që do të mundësojë investime në energji të pastër”.

Presidenti i BERZH tha gjithashtu se është i bindur se takimi vjetor i bankës në Sarajevë në maj do të ndihmojë në nxitjen e investimeve në të gjithë rajonin.

Përveç përkrahjes për integrimin rajonal të Ballkanit Perëndimor, BERZH është e angazhuar fuqishëm për integrimin e saj në BE me investime, si dhe me këshilla për reformat ekonomike dhe institucionale. Është gjithashtu një investitor i madh në shumicën e projekteve të mëdha të transportit dhe infrastrukturës energjetike që lidhin rajonin me Europën. “Ne jemi shumë të përfshirë në investimet në infrastrukturën mjedisore, siç është trajtimi i ujërave të zeza ose menaxhimi i mbeturinave të ngurta – një fushë tjetër e mbështetjes për vendet që zbatojnë acquis të BE-së”, tha Chakrabarti.

“Përveç marrjes së normave të BE-së si pjesë e standardeve të projektit, ne gjithashtu ndihmojmë në ndërtimin e institucioneve më të mira në kuadër të Iniciativës tonë ‘Klima për Investime’ dhe ‘Iniciativa Qeverisëse’. Nën këto nisma promovojmë integrimin rajonal përmes mbështetjes së bashkëpunimit rajonal të dhomave të tregtisë ose krijimit të një platforme investuese rajonale nëpërmjet lidhjes së bursave kombëtare”-tha Chakrabarti.

Duke komentuar mbi ndikimin e strategjisë së re të BERZH për sektorin e energjisë në operacionet e bankës në Ballkanin Perëndimor – një rajon shumë i varur nga qymyri për prodhimin e energjisë elektrike, Chakrabarti tha se banka është vendosur të japë një kontribut të fortë për të ndihmuar gjetjen e zgjidhjeve të qëndrueshme.

“Ne jemi të vetëdijshëm se energjia është një çështje vendimtare në Ballkanin Perëndimor, ku shumica e gjenerimit të energjisë varet nga qymyri dhe standardet e efikasitetit në të gjithë zinxhirin e vlerës lënë një hapësirë të konsiderueshme për përmirësim”-bëri të ditur Chakrabarti.

Qëllimi

Qëllimi i BERZH është krijimi i një sektori energjitik i cili siguron energji të pastër, të sigurt dhe të përballueshme, tha Chakrabarti, duke shtuar se edhe para se banka të përfundonte investimet e reja, projektet e saj të energjisë së ripërtëritshme tashmë e kishin tejkaluar investimin e saj në lëndët djegëse fosile.

Objektivi i BERZH është të investojë 40% të angazhimeve të saj vjetore në ekonominë e gjelbër deri në vitin 2020.