MENU
klinika

Regjimi me 12 doza

Duke trajtuar një infeksion tuberkulozi parandaloni një tjetër!

23.04.2019 - 18:19

Trajtimi i infeksionit latent të tuberkulozit është thelbësor për kontrollin dhe eliminimin e TB sepse zvogëlon ndjeshëm rrezikun që infeksioni latent i TB do të përparojë në sëmundjen e TB.

Pa trajtimin e infeksionit, pacientët janë në rrezik për zhvillimin e sëmundjes së TB në të ardhmen. Trajtimi në masë të madhe e zvogëlon këtë rrezik.

Disa trajtime janë në dispozicion për trajtimin e infeksionit latent të TB.

Këto regjime janë po aq efektive; megjithatë, mjekët duhet të përshkruajnë regjimet më të përshtatshme dhe më të shkurtra, kur është e mundur. Pacientët kanë më shumë gjasa të përfundojnë regjimet e trajtimit më të shkurtër.

Regjimi me 12-Doza për Infeksionin latent të TB.

Regjimi me 12-doza për infeksionin latent të TB ofron disa përparësi për pacientët dhe klinicistët.

Regjimi më i shkurtër në dispozicion për trajtimin e infeksionit latent të TB kombinon dy barna isoniazid dhe rifapentine, dhe merret një herë në javë për 12 javë.

Qendra e Diagnostikimit dhe Kontrollit të Sëmundjeve ka lëshuar së fundmi rekomandime të përditësuara për të mbështetur përdorimin e zgjeruar të këtij regjimi efektiv, më të shkurtër trajtimi për të tratuar edhe më shumë njerëz me infeksion latent të TB.

Mjekët mund të përshkruajnë regjimin me 12 doza si një terapi vetë-administruese, që do të thotë që pacientët mund ti marrin vetë ilaçet. Më parë, regjimi i trajtimit me 12 doza duhej të administrohej nga terapia e vëzhguar direkt (DOT), ku një mjek duhej të vëzhgonte çdo dozë. Terapia e vetë-administruar mund të jetë më e përshtatshme për pacientët dhe mjekët.

Rekomandimet e përditësuara janë gjithashtu një lajm i mirë për dy grupe që kanë një rrezik më të lartë të zhvillimit të sëmundjes së TB një herë të infektuar:

-Fëmijët

-Njerëzit me HIV / AIDS.

Përveç vazhdimit të rekomandimit të regjimit për njerëz të moshës 12 vjeç e lart, tani rekomandohet regjimi me 12 doza për:

Fëmijët dhe adoleshentët janë 2-11 vjeç dhe njerëzit me HIV / AIDS që po marrin medikamente antiretrovirale me ndërveprime të pranueshme të barnave me rifapentinë.

Rekomandimet e përditësuara përmbajnë udhëzime për mjekët për edukimin dhe monitorimin e pacientit.

Është e rëndësishme që mjekët të edukojnë pacientët për ngjarjet e mundshme dhe t’i udhëzojë ata të përdorin një listë kontrolli të simptomave dhe një regjistër të marrjes së medikamenteve.

VAZHDO TË LEXOSH MË TEPËR PËR TEMËN