MENU
klinika

Amniocenteza

Anomali që zbulojnë më shumë se Sindromën Down

18.05.2019 - 14:19

Në amniocentezë, mjekët marrin një mostër të lëngut amniotik që rrethon një fëmijë për të kontrolluar për shenja të problemeve si çrregullimet kromozomale, problemet gjenetike dhe defektet e tubave nervor.

Pse është bërë amniocenteza?

Duke shqyrtuar një mostër të lëngjeve amniotike, mjekët i analizojnë përbërjen e lëngut , siç janë qelizat e derdhura nga fetusi që përmbajnë informacion gjenetik.

Amniocenteza e dytë tremujore përdoret më shpesh për të identifikuar:

-Sindromi Doën dhe anomalitë e tjera të kromozomeve;

-Defekte strukturore si spina bifida;

-Çrregullime të trashëguara metabolike si PKU (phenylketonuria);

Sindroma-Kleffner-konica.al

Mjekët mund ta përdorin këtë test më vonë gjatë shtatzënisë (në tremujorin e tretë) për të kontrolluar infeksionin dhe papajtueshmërinë Rh.

Ky test gjithashtu mund të zbulojë nëse mushkëritë e një foshnje janë mjaft të forta për të lejuar që foshnja të marrë frymë normalisht pas lindjes. Kjo mund të ndihmojë mjekët të marrin vendime për nxitjen e dhimbjeve të lindjes ose për ti parandaluar ato, varësisht nga situata. Për shembull, nëse ujërat e një nëne pushojnë herët, mjeku mund të përpiqet të vonojë lindjen e foshnjës për të lejuar që mushkëritë të zhvillohen tamam.

Duhet të bëjë një amniocentezë?

Mjeku mund të rekomandojë këtë test nëse:

-Kishte një test anormal të shqyrtimit për çrregullime gjenetike ose kromozomale ose defekte të tubit nervor;

-Nëna është më e vjetër se mosha 35 vjeç;

-Keni një histori familjare të çrregullimeve gjenetike;

-Kanë pasur një fëmijë më parë me një defekt të lindjes ose kishte një shtatzëni të mëparshme me një anomali kromozomale ose defekt të tubit nervor;

Amniocenteza mund të jetë shumë e saktë – afër 100% – por vetëm disa çrregullime mund të zbulohen. Shkalla e abortit me këtë test është midis 1 në 300 dhe 1 në 500. Ai gjithashtu mban një rrezik të ulët të infeksionit të mitrës, që gjithashtu mund të shkaktojë abort, rrjedhjen e lëngjeve amniotike dhe dëmtimin e fetusit.

Bisedoni me mjekun për të parë se pse ky test rekomandohet për ju dhe për të vendosur pro dhe kundra bërjes së tij.

Çfarë ndodh gjatë amniocentezës?

Ndërsa shihet me një ultratingull, mjeku fut një gjilpërë përmes murit të barkut në mitër për të hequr një sasi të vogël të lëngut amniotik. Disa gra raportojnë ndjesi shpimi kur gjilpëra hyn në mitër ose presion ndërsa doktori merr mostrën.

Mjeku mund të kontrollojë rrahjen e zemrës së fetusit pas procedurës për t’u siguruar që është normale. Shumica e mjekëve rekomandojnë pushim për disa orë pas testit.

Qelizat në mostrën fluide rriten në një kulturë të veçantë dhe pastaj analizohen (testet specifike të bëra në lëngun varen nga historia personale e familjare e mjekësisë).

sindroma sjogren
sindroma sjogren

Kur bëhet Amniocenteza?

Amniocenteza zakonisht bëhet ndërmjet 15 dhe 20 javëve, por mund të bëhet më vonë në shtatzëni nëse është e nevojshme.

Kur dalin rezultatet?

Koha varion në varësi të asaj që po testohet, por rezultatet zakonisht janë në dispozicion brenda 1 deri në 2 javë.

Testet e maturitetit të mushkërive janë shpesh të disponueshme brenda disa orëve.