MENU
klinika

Sa është sasia e lejuar?

Si ndikojnë konservantët e ushqimeve në shëndetin tonë?

22.08.2019 - 17:12

Aditivët (shtojca)…

Substancat, të tilla si konservantët, emulsifikuesit, antioksidantët dhe stabilizuesit, shpesh i shtohen një ushqimi për të bërë kushtet më poshtë:

Mundëson që ai të përpunohet më lehtë;

Ruan produktin më gjatë dhe zvogëlon prishjen;

Parandalon ndotjen nga mikroorganizmat dhe kështu parandalon çrregullimet që sjell ushqimi;

Përmirëson shijen, shton ngjyrën ose përmirëson aromën , duke e bërë atë më tërheqës;

Në ushqimet e përgatitura në treg, sasia e aditivëve që mund të përfshihen është e kufizuar në atë që tregohet të jetë e sigurt nga testet laboratorike.

ushqimet e konservuara-konica.al
ushqimet e konservuara-konica.al

Sidoqoftë, peshimi i përfitimeve të aditivëve kundër rreziqeve është shpesh komplekse. Për shembull, nitriti, i cili përdoret në mish të kuruar, jo vetëm që përmirëson aromën, por gjithashtu pengon rritjen e baktereve që shkaktojnë botulizëm.

Sidoqoftë, nitriti konvertohet në nitrosamines, të cilat mund të shkaktojnë kancer tek kafshët. Nga ana tjetër, sasia e nitriteve të shtuar në mish është e vogël në krahasim me sasinë e nitrateve që ndodhin natyrshëm në ushqim dhe që shndërrohet në nitrite nga gjëndrat e pështymës.

Rrallë, disa aditivë (siç janë sulfitet) shkaktojnë reaksione alergjike.

Sulfitet, që ndodhin natyrshëm në verëra, i shtohen ushqime të tilla si frutat e thata dhe patatet e thata si një konservues.

Ushqimet mund të jenë të kontaminuara sepse ajri, uji dhe toka janë të ndotur, për shembull, nga metale të rënda (si plumbi, kadmiumi dhe merkuri) ose PCB (bifenilet poliklorinuar). PCB-të dikur përdoreshin si ftohës dhe në shumë produkte të tjera dhe tani janë të pranishme në ajër, tokë dhe ujë në shumë vende.

kolana e librave

Ushqimet mund të kontaminohen nga pesticide ose materiale paketimi ose gjatë gatimit ose përpunimit.

Ushqimet gjithashtu mund të kontaminohen nga ilaçet (siç janë antibiotikët dhe hormoni i rritjes) që u jepen kafshëve.

Ndonjëherë sasi të kufizuara të ndotësve lejohen në ushqime sepse ndotësit nuk mund të eliminohen plotësisht pa dëmtuar ushqimet.

ushqimet e konservuara-konica.al
ushqimet e konservuara-konica.al
  • Ndotësit e zakonshëm përfshijnë:

Pesticidet;

Metalet e rënda;

Nitratet (në perimet me gjethe jeshile);

Aflatoksina, të prodhuara nga kallëpe (në arra dhe qumësht);

Hormonet nxitëse të rritjes (në produktet e qumështit dhe mishin);

Nivelet që nuk kanë shkaktuar sëmundje ose probleme të tjera tek njerëzit konsiderohen të sigurta.

Sidoqoftë, përcaktimi nëse një sasi e vogël e një ndotësi ka shkaktuar një problem është shumë e vështirë. Kështu, nivelet e sigurta përcaktohen shpesh me marrëveshje të përgjithshme sesa me prova të forta.

Nëse problemet mund të vijnë nga konsumimi i një sasie të vogël të disa ndotësve për një kohë të gjatë është e paqartë, megjithëse me sasi shumë të vogla, probleme të tilla nuk ka të ngjarë.

Nëse shfaqen probleme, ato ndoshta prekin vetëm disa njerëz.